ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №4
Теоретичних основ механіки руйнування

Кредо відділу: Розроблення математичних методів механіки руйнування, побудова розрахункових моделей і критеріїв руйнування тіл з тріщинами та концентраторами напруження різної природи.
Основні напрямки досліджень: механіка деформівного твердого тіла, механіка руйнування матеріалів та механіка контактної взаємодії твердих тіл; контакно-втомні пошкодження і довговічність трибоз’єднань;  комп’ютерне моделювання, інтегральні рівняння.

Склад відділу:

Саврук
Михайло Петрович
Завідувач відділу,
доктор ф.-м.наук
професор
3-366, +38(032)263-22-55
 
 

Дацишин
Олександра Петрівна

провідний науковий співробітник
д.т.н.
3-275    
datsyshy@ipm.lviv.ua

Силованюк
Віктор Петрович

провідний науковий співробітник
д.т.н., професор
3-270    
sylovan@ipm.lviv.ua
Кравець
Володимир Степанович

старший науковий співробітник
к.ф.-м.н.
3-613    
vlad@ipm.lviv.ua

 
Онишко
Любов Йосипівна

науковий співробітник
к.т.н.
3-268    
dep14@ipm.lviv.ua

Марченко Григорій Петрович науковий співробітник, к.т.н. 3-605 mhp@ipm.lviv.ua

Глазов Артем Юрійович молодший науковий співробітник, к.т.н. 3-605 glazov@ipm.lviv.ua

Івантишин Наталія Андріївна молодший науковий співробітник, к.т.н. 3-903  dino@ipm.lviv.ua

Ревенко Андріан Вікторович молодший науковий співробітник, к.т.н. 3-903  andrevenko@ukr.net

Юхим Роман Ярославович молодший науковий співробітник., к.т.н. 3-903 yukhym.roman@gmail.com

Біда Надія Михайлівна провідний інженер 3-268    nadi@ipm.lviv.ua

Сенюк Михайло Миколайович провідний інженер 3-613  sen_lm@ipm.lviv.ua

Заводовський Анатолій Михайлович  інженер І к. 3-458   tolya95x106@gmail.com

Осєчко Анатолій Миколайович  інженер І к.  3-458  tolik@ipm.lviv.ua

Осів Ярема Петрович  інженер І к.  3-458    ameray@ukr.net  

Кравчук Оксана Андріївна  інженер І к.  3-605  kroks@ipm.lviv.ua

Левус Андрій Богданович  інженер І к. 3-605  levus@meta.ua

Васюта Ростислав Володимирович  інженер IІ к.  3-877  ryduk87@gmail.com

Пришляк Роман Євгенович  інженер ІІ к.  3-605  pryshlyak@gmail.com

Рудавська Ірина Анатоліївна  інженер ІІ к.  3-605    

Ліснічук Андрій Євгенович інженер  3-903  dniprovets14@gmail.com

         Публікації:
Монографії:
 1. Panasyuk V.V., Marukha V.I., Sylovayuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures // „Springer” – 2014 – 230 p.
 2. Саврук М.П., Казберук А. Концентрація напружень у твердих тілах з вирізами // Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. посіб. / За заг. ред.
  В. В. Панасюка // Львів : СПОЛОМ. – 2012. – 14. – 384 с.
  Savruk M.P., Kazberuk A. Stress concentration in solids with notches // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-chief V. V. Panasyuk. V. 14. – Lviv: Publishing House Spolom”, 2012. – 384 p.
 3. Маруха В.І., Панасюк В.В., Силованюк В.П. Ін’єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених споруд тривалої експлуатації: Довідн. посіб. / За заг. ред. В. В. Панасюка // Львів: Сполом, 2009. – 262 с.
  Marukha V.I., Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P. Injection technologies of damaged long-term operation structures renewal // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-Chief V.V. Panasyuk. V. 12. – Lviv: PH “Spolom”, 2009. – 262 p.
 4. Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник, К.: Наук. думка, 2008, 912 с.
  Savruk M.P. Ukrainian-English scientific and engineering dictionary К.: Nauk. dumka, 2008, 912 p.
Статті:
 1. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Глазов А.Ю., Левус А.Б. Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 2. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P., Glazov A.Yu., Levus A.B. Effect of compressing residual stress on the propagation of shear surface cracks in railway rails // Materials Science. – 2015. – 51, № 2.
 2. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Material damages and life time of solids under a cyclic contact // Procedia Materials Science. – Is. 3. – 2014. – Р. 1250-1256.
 3. Дацишин О.П. Моделювання утворення контактно-втомних пошкоджень і оцінювання довговічності елементів трибоспряжень // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47, № 2. – С. 67-78. Datsyshyn O.P. Modeling of the initiation of contact fatigue damages and estimation of the durability of elements of tribological conjunctions // Materials Science. – 2011. – 47, № 2. – P. 188-200.
 4. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V., Glazov A.Yu. Modelling of fatigue contact damages formation in rolling bodies and assesment of their durability // Wear. – 2011. – 271, Is. 1-2. – С. 186-194.
 5. Кравець В.С. Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2010. - 46, № 2. - С.95-110. Kravets’ V. S. Method of Singular Integrodifferential Equations in Plane Dynamic Problems of Fracture Mechanics // Materials Science. – 2010. – 46, № 2. – P. 234–253.
 6. Savruk M.P., Kazberuk A. Two-dimensional fracture mechanics problems for solids with sharp and rounded V-notches // Int. J. Fract. – 2010. – 161, № 1. – P. 79–95.
 7. Panasyuk V.V., Savruk M.P. On the determination of stress concentration in a stretched plate with two holes, J. Math. Sci., 2009, 162, № 1, 132-148.
 8. Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P., Marukha V.I. Static and cyclic strength of a cracked body which strengthened by injection technologies // Acta mechanica et automatica. – 2007, V.1, – №1, Р.85-88.
 9. Маруха В.І., Середницький А.Я., Гнип І.П., Силованюк В.П. Розробка ін’єкційних технологій та створення пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування // Наука та інновації. – 2007. – т. 3 – №5. – С.55-62.
 10. Datsyshyn O.P., Kadyra V.M. A fracture mechanics approach to prediction of pitting under fretting fatigue conditions // International Journal of Fatigue.  – 2006. – 28, Is. 4. – P. 375-385.                                   
Партнери:
 1. Білостоцький технологічний університет, м. Білосток, Польща
 2. Національний авіаційний університет (м. Київ)
 3. Кафедра машинознавства (д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.);
 4. Кафедра технологій відновлення авіаційної техніки (к.т.н., ст.н.сп. Духота О.І. )
 5. Відділ №12 міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження (д.т.н. Іваницький Я.Л., к.т.н. Штаюра С., Ленковський Т.);
 
 
Powered by CuteNews