ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №4
Теоретичних основ механіки руйнування

 
 

Кредо відділу:

 • розроблення і розвиток математичних методів механіки руйнування;
 • побудова розрахункових моделей і критеріїв руйнування тіл із тріщинами та концентраторами напружень різної природи;
 • розвиток теоретичних засад ін’єкційних зміцнювальних технологій.

Основні напрямки досліджень: механіка деформівного твердого тіла, механіка руйнування матеріалів та механіка контактної взаємодії твердих тіл; контакно-втомні пошкодження і довговічність трибоз’єднань;  комп’ютерне моделювання, інтегральні рівняння.

Склад відділу:

Силованюк
Віктор Петрович
Завідувач відділу,
д.т.н., професор
3-270, 229-62-70    
sylovan@ipm.lviv.ua
 
 
Саврук
Михайло Петрович
провідний науковий співробітник
доктор ф.-м.наук
професор
3-366, +38(032)263-22-55
 
Юзевич
Володимир Миколайович
Провідний науковий співробітник,
д. ф.-м.н., проф.
сл. +38(032)296 709, 3 366
моб. +38(097) 3444886
 

Дацишин
Олександра Петрівна

провідний науковий співробітник
д.т.н.
3-275    
datsyshy@ipm.lviv.ua

Кравець
Володимир Степанович

старший науковий співробітник
к.ф.-м.н.
3-613    
vlad@ipm.lviv.ua
 
 
Онишко
Любов Йосипівна

науковий співробітник
к.т.н.
3-613 
dep14@ipm.lviv.ua
 

науковий співробітник к.т.н. Івантишин Наталя Андріївна тел. 3903

науковий співробітник к.ф-м.н. Марченко Григорій Петрович тел. 3605

молодший науковий співробітник к.т.н. Глазов Артем Юрійович тел.3605

молодший науковий співробітник к.т.н. Ліснічук Андрій Євгенович тел. 3903

молодший науковий співробітник Чорненький Андрій Борисович тел. 3903 

провідний інженер Біда Надія Михайлівна тел. 3613

інженер І категорії Кваснюк Олексій Іванович тел. 3903

інженер І категорії Кравчук Оксана Андріївна тел. 3605

інженер ІІ категорії Рудавська Ірина Анатоліївна тел. 3605

         Публікації:
Монографії:
 1. Panasyuk V.V., Marukha V.I., Sylovayuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures // „Springer” – 2014 – 230 p.
 2. Саврук М.П., Казберук А. Концентрація напружень у твердих тілах з вирізами // Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. посіб. / За заг. ред.
  В. В. Панасюка // Львів : СПОЛОМ. – 2012. – 14. – 384 с.
  Savruk M.P., Kazberuk A. Stress concentration in solids with notches // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-chief V. V. Panasyuk. V. 14. – Lviv: Publishing House Spolom”, 2012. – 384 p.
 3. Маруха В.І., Панасюк В.В., Силованюк В.П. Ін’єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених споруд тривалої експлуатації: Довідн. посіб. / За заг. ред. В. В. Панасюка // Львів: Сполом, 2009. – 262 с.
  Marukha V.I., Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P. Injection technologies of damaged long-term operation structures renewal // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-Chief V.V. Panasyuk. V. 12. – Lviv: PH “Spolom”, 2009. – 262 p.
 4. Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник, К.: Наук. думка, 2008, 912 с.
  Savruk M.P. Ukrainian-English scientific and engineering dictionary К.: Nauk. dumka, 2008, 912 p.
Статті:
 1. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Глазов А.Ю., Левус А.Б. Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 2. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P., Glazov A.Yu., Levus A.B. Effect of compressing residual stress on the propagation of shear surface cracks in railway rails // Materials Science. – 2015. – 51, № 2.
 2. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Material damages and life time of solids under a cyclic contact // Procedia Materials Science. – Is. 3. – 2014. – Р. 1250-1256.
 3. Дацишин О.П. Моделювання утворення контактно-втомних пошкоджень і оцінювання довговічності елементів трибоспряжень // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47, № 2. – С. 67-78. Datsyshyn O.P. Modeling of the initiation of contact fatigue damages and estimation of the durability of elements of tribological conjunctions // Materials Science. – 2011. – 47, № 2. – P. 188-200.
 4. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V., Glazov A.Yu. Modelling of fatigue contact damages formation in rolling bodies and assesment of their durability // Wear. – 2011. – 271, Is. 1-2. – С. 186-194.
 5. Кравець В.С. Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2010. - 46, № 2. - С.95-110. Kravets’ V. S. Method of Singular Integrodifferential Equations in Plane Dynamic Problems of Fracture Mechanics // Materials Science. – 2010. – 46, № 2. – P. 234–253.
 6. Savruk M.P., Kazberuk A. Two-dimensional fracture mechanics problems for solids with sharp and rounded V-notches // Int. J. Fract. – 2010. – 161, № 1. – P. 79–95.
 7. Panasyuk V.V., Savruk M.P. On the determination of stress concentration in a stretched plate with two holes, J. Math. Sci., 2009, 162, № 1, 132-148.
 8. Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P., Marukha V.I. Static and cyclic strength of a cracked body which strengthened by injection technologies // Acta mechanica et automatica. – 2007, V.1, – №1, Р.85-88.
 9. Маруха В.І., Середницький А.Я., Гнип І.П., Силованюк В.П. Розробка ін’єкційних технологій та створення пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування // Наука та інновації. – 2007. – т. 3 – №5. – С.55-62.
 10. Datsyshyn O.P., Kadyra V.M. A fracture mechanics approach to prediction of pitting under fretting fatigue conditions // International Journal of Fatigue.  – 2006. – 28, Is. 4. – P. 375-385.                                   
Партнери:
 1. Білостоцький технологічний університет, м. Білосток, Польща
 2. Національний авіаційний університет (м. Київ)
 3. Кафедра машинознавства (д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.);
 4. Кафедра технологій відновлення авіаційної техніки (к.т.н., ст.н.сп. Духота О.І. )
 5. Відділ №12 міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження (д.т.н. Іваницький Я.Л., к.т.н. Штаюра С., Ленковський Т.);
 
 
 
Powered by CuteNews