ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Лабораторія №11
Cертифікаційних випробовувань протикорозійних ізоляційних покрить трубопроводів

Кредо відділу: сертифікація матеріалів і покривів, розроблення нових ізоляційних матеріалів; розроблення методів прогнозування довговічності та прискореної оцінки захисних властивостей покривів, розроблення нормативної документації у даній галузі.
Основні напрямки досліджень: розробка нових протикорозійних ізоляційних покривів; випробування реологічних, фізико-механічних, захисних та ізоляційних характеристик наступних матеріалів:

Бітумінозні, стрічкові та обгорткові матеріали. захисні покриття на їх основі. (Бітуми, композиції, мастики і покриття на їх основі. Матеріали бітумінозні, покрівельні та гідроізоляційні. Матеріали полімерні на основі ПВХ. Стрічкові ізоляційні  та обгорткові матеріали. Захисні  покриття на їх основі); Полімерні матеріали: лаки  і фарби, клеї, компаунди, захисні матеріали та покриття, вироби з пластмас (Матеріали лакофарбові та покриття на їх основі. Клеї та компаунди. Герметики. Смоли полімеризаційні та смоли одержані поліконденсацією і ступінчатою полімеризацією. Мастильні матеріали. Вироби з полімерів, труби і деталі трубопроводів); Теплоізоляційні і звукоізоляційні матеріали, покриття, вироби та конструкції (Органічні теплоізоляційні матеріали. Неорганічні теплоізоляційні матеріали. Матеріали геотекстильні, полотна неткані та конструкції)

Основні види діяльності лабораторії:

 • сертифікаційні випробування вітчизняних та імпортних плівкових, полімерних, лакофарбових, мастикових, протикорозійних покриттів та теплоізоляційних матеріалів, які використовуються в народному господарстві для захисту від корозії;
 • апробація нових матеріалів і конструкцій покрить;
 • консультації, експертиза нормативно-технічної документації, видача заключень на використання матеріалів;
 • участь у проведенні технічного нагляду виробництва матеріалів, контрольні та приймальні випробування покрить на об’єктах;
 • розробка та погодження технічних умов і стандартів на матеріали;
 • розробка методик випробувань матеріалів, передача замовникам копій розроблених лабораторією методик, технічних умов, стандартів та інших нормативних документів на теплоізоляційні та протикорозійні матеріали;
 • дослідження фізико-механічних та захисних властивостей матеріалів, участь в розробці нових протикорозійних матеріалів та покрить.

Склад відділу:

Черватюк
Володимир Арсенович  
Завідувач лабораторії, к.т.н., ст.н.с.
+38(032)243-17-18, +38(032)263-40-66
+38(032)229-69-18, +38(032)229-66-18

провідний інженер Стехнович Л.В.

інженер І категорії Дрозда Л.М.

інженер ІІ категорії Федюк Д.В.

 

   
  Публікації:
 1. Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідниковий посібник /Під заг. ред. В.В.Панасюка. Том 11: Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуарів / Г.М.Никифорчин, С.Г.Поляков, В.А.Черватюк, І.В.Ориняк, З.В.Слободян, Р.М.Джала. Під. ред. Г.М.Никифорчина. – Львів: «Сполом», 2009.-503с.
 2. Довідник-каталог “Сучасні протикорозійні матеріали для захисту об’єктів нафтогазового комплексу України”/ В.М.Василюк, В.А.Черватюк, В.П.Васьківський, Ю.Г.Федоренко, С.В.Ткач.-Львів, 2008р.-170с.
 3. В.А.Черватюк, І.М.Пермінова Сучасні тенденції у застосуванні протикорозійних покриттів для захисту магістральних нафтогазопроводів та резервуарів (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск №8, 2010, 2том. С. 625-630)
 4. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Перспективи використання захисних покриттів на основі водних бітумно-полімерних емульсій для антикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск №9, 2012, 2 том. С. 683-687)
 5. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір, О.Є.Волліс Система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції (Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування», № 761, видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів-2013р.-С.261-264)
 6. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Протикорозійні покриви на основі водної бітумно-полімерної композиції з великою швидкістю формування (Фізико-хімічна механіка матеріалів,  №3, 2013, С.110-113)
 7. V. A. Chervatyuk, I. M. Kushnir Anticorrosion Coatings based on a Water-Bitumen-Polymeric Composite with High Rates of Formation (Materials Science November 2013, Volume 49, Issue 3, pp 404-407)
 8. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Захисні властивості систем покривів на основі швидкотвердних бітумно-латексних емульсій для протикорозійного захисту трубопроводів та об’єктів нафтогазового комплексу (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск № 10, 2014, 1том. С.245-249)
 9. Протикорозійний матеріал на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії, Заявка № а 201312497, Висновок про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 30 квітня 2015р.
Партнери:

Лабораторія співпрацює з Органами з сертифікації: ДП «УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ», ДП «Львівстандартметрологія», ДП «Рівнестандартметрологія», ДП «Житомирстандартметрологія», ДП «Тернопільстандартметрологія», ДП СЦ «Галсерт».
Наші замовники: НАК Нафтогаз України, ВАТ „Укртранснафта”, ДК Укртрансгаз, ВАТ Укрнафта, ПрАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів», ТОВ-Компанія «Пульсар і Ко», ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів», ДАТ МН "Дружба", ДК "Укртрансгаз", ЗАТ "Нафтогазбуд", Броварський завод пластмас, Корпорація "Енергоресурс Інвест", НВП "Укртрубоізол", ТОВ "Тегола-Україна",  ТОВ "Колор С.І.М", ТзОВ "Ельпласт-Тепло", ПП "Інсталпласт-ХВ", ДПІЦ "Техно-Ресурс",  ТзОВ "ДАЙВЕР",  та ін.

 

Powered by CuteNews