ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ №2
Акустичних методів та засобів технічної діагностики

Наукове кредо:

 • розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії для наукових досліджень і технічного діагностування та методів ультразвукового неруйнівного контролю;
 • створення засобів для реалізації акустичних методів технічного діагностування у реальних умовах експлуатації виробів та інженерних об’єктів.
 • встановлення закономірностей та механізмів експлуатаційної деградації матеріалів та характеристик роботоздатності елементів конструкцій за сумісної дії корозивно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження;
 • розроблення механіко-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.

Основні напрямки досліджень: Побудова теоретичних моделей випромінювання пружних хвиль АЕ під час зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів у твердому тілі під дією квазістатичного і циклічного навантаження, високо- і низькотемпературної повзучості, а також за перемагнечення феромагнетиків у квазістатичному магнетному полі. Створення на цій основі методик та засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики виробів елементів конструкцій, оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів за спектральним аналізом сигналів АЕ.

    Склад відділу:

 
Почапський Євген Петрович    
завідувач відділу;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 33-51, 35-46;
 
Скальський Валентин Романович                     
провідний науковий співробітник;
чл.-кор.НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-12-64; 37-88;
Андрейків Олександр Євгенович 
провідний науковий співробітник;
чл.-кор. НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-20-44; 35-06;
 
 
 
Рудавський Денис Володимирович                   
старший науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 33-51;
Клим Богдан Петрович 
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
 
Станкевич Олена Михайлівна                            
провідний науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-68-75; 38-75;
Мокрий Олег Мирославович
старший науковий співробітник;
канд. ф.-м. наук; доцент;
тел.:+38(032)229-68-75; 33-51
 
 
 
 

старший науковий співробітник д.т.н. Долінська Ірина Ярославівна  тел. 3875

старший науковий співробітник к.т.н., с.н.с Романишин Ігор Михайлович тел. 3351

науковий співробітник к.т.н. Канюк Юрій Ігорович тел. 3875

науковий співробітник к.т.н. Окрепкий Юрій Степанович тел. 3351

науковий співробітник к.т.н. Романишин Ростислав Ігорович тел. 3351

молодший науковий співробітник Мельник Наталя Петрівна тел. 3875

головний інженер Толопко Ярослав Дмитрович тел. 3520

головний технолог Великий Петро Пилипович тел. 3520

головний конструктор Долішній Петро Михайлович тел. 3520

провідний інженер (0,5 посадової ставки) Савицький Василь Михайлович тел. 3520

провідний інженер (0,5 посадової ставки) Карпів Богдан Васильович тел. 3520

інженер І категорії Семак Петро Михайлович тел. 3520

Публікації: 

Монографії

 1. Назарчук З.Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З.Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський – К.: Наук. думка, 2016. – 306 с.
 2. Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhiyenko O. Acoustic Emission. Methodology and Application – Springer International Publishing AG, 2017. – XIV, 283 p.
 3. Гудрамович В.С., Скальський В.Р., Селіванов Ю.М. Голографічне та акустико-емі­сійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів – Львів: Простір-М. – 2017. – 492 с.
 4. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 5.: Акустичні методи контрою деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій / Скальський В.Р., Карпаш О.М., Кошовий В.В., Недосєка А.Я., Станкевич О.М. – Львів: Простір-М, 2017. – 412 с.
 5. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 8.: Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / Андрейків О.Є., Пустовий В.М., Рудавський Д.В., Долінська І.Я., Семенов П.О. – Львів: Простір-М, 2017. – 460 с.
 6. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
 7. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 7.: Інформаційні технології неруйнівного контролю / Яворський І.М., Почапський Є.П., Воробель Р.А., Русин Б.П. – Львів: Простір-М, 2018. – 508 с.

Статті

 1. Stankevych O. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis / Olena Stankevych, Valentyn Skalsky // Engineering Fracture Mechanics. – 2016. – 164. – P. 24–34.
 2. Stankevych O., Skalsky V. The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening // Wave Motion. – 2017. – 72. – P. 142–153.
 3. Olexandr Andreikiv, Valentyn Skalskyi, Iryna Dolinska Influence of corrosive-aggression medium on the residual resource of annular wheel of steam turbine under variable loads. International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering. 2017. Vol. 3. No 4. Р. 39–43.
 4. Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals. International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. Р. 5217–5224.
 5. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. – 34(3). – P. e46–e55.
 6. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. – 2018. – 454. – P. 375–385.
 
Фотографії продукції, обладнання:
 
 
 
Патенти:

 

 1. Мокрий О.М., Муравський Л.І. Оптичний спосіб визначення локальної швидкості поверхневих акустичних хвиль. Патент на корисну модель №114501 від 10.03.2017.
 2. Скальський В.Р., Мокрий О.М. Спосіб визначення швидкості акустичних хвиль в твердих тілах із урахуванням впливу акустичного контакту. Патент на корисну модель № 119902 від 10.10.2017
 3. Скальський В.Р., Мокрий О. М., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. Спосіб визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль на неплоскій поверхні твердого тіла. Патент на корисну модель №130511 від 10.12.2018
 
Перелік партнерів відділу:
 1. Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ПАТ “Укртранснафта”, 79058, м. Львів, вул. Липинського, 12
 2. ТзОВ “Укрзахіднафтогазсервіс”, 79017, м. Львів, вул. Коциловського, 7а.
 3. ПАТ “Укртрансгаз”, 01021, м. Київ, Кловський уз-віз, 9/1.
 4. СЕТЦ “Діалаб”, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 9б.
 5. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
 6. Приватне акціонерне товариство “Львівський локомотиво-ремонтний завод”, 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1 а.
 7. Державне підприємство “Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”, 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233 а.
 8. ТзОВ Науково-виробнича фірма «Зонд», 76002, м. Івано-Франківськ, вул.Микитинецька, 5а.
 9. Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна, 03113, м. Київ, Проспект Перемоги.
 10. ТзОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство “ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА”, 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327 А.
 11. ТзОВ ”Науково-технічний центр ”Промтехдіагностика”, 76014, м. Ів-Франківськ,  вул. С. Височана, 47.
 12. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3.
 13. Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 

 

 
 
 
 
Powered by CuteNews