ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 14
Поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів

Кредо відділу: Створення нових електродних матеріалів для поверхневого зміцнення і захисту конструкційних матеріалів наплавленням, газотермічним напиленням і плазмоелектролітним синтезом покриттів; встановлення механізмів формування покриттів та закономірностей їх структури на фізико-механічні та трибологічні характеристики у технологічних середовищах.
Основні напрямки досліджень: металографічний та фазовий аналізи структури покриттів; спект­ральний і термодинамічний аналізи реакцій синтезу поверхневих шарів; електрохімічні методи; аналіз механічних та трибологічних властивостей покриттів. Галузі застосування результатів. Машинобудування, гірничодобувна галузь, теплова енергетика, транспорт, харчо­пере­робна промисловість, поліграфія, легка промисловість.

Склад відділу:

Студент
Михайло Михайлович
в.о. завідуючого відділу
108 ГК
36-48
 
Гвоздецький
Володимир Михайлович
науковий співробітник
109-ГК
32-72
Ступницький
Тарас Романович
молодший науковий співробітник
109-ГК
32-72
Веселівська
Галина Григорівна
молодший науковий співробітник
109-ГК
32-06
Довгуник
Володимир Миронович
старший науковий співробітник
14-ГК
37-97
Посувайло
Володимир Миколайович
старший науковий співробітник
1 ЛК1
36-20
posuvaylo@ipm.lviv.ua
Чумало
Галина Василівна 
старший науковий співробітник, к.т.н.
36-24
Дзьоба
Юрій Васильович
головний інженер 
14-ГК 
34-48 
37-97
 Шмирко
Віктор Васильович  
інженер 1 к.
14-ГК  
37-97 
Сірак Ярина Ярославівна                інженер 1 к.    109-ГК     32-72  
Ковальчук Ігор Васильович           провідний інженер       +380322296797    ihor-kovalchuk@mail.ru
Головчук Мирослав Ярославович    провідний інженер     14-ГК      37-97      
Тростінський Михайло Антонович    токар       12 ЛК3    -   

Фотографії продукції, обладнання:

         Публікації:
 1. Changes of residual stresses in arc spraying coatings during high temperature oxidation // V.Pokhmurskii, M.Student, V.Gvozdeckyj, H.Pokhmurska. / Inzyneria powierzchni, N3. 2011. – P.32-37.
 2.  Zmiana naprężeń szczątkowych w powłokach natryskiwanych lukowo poddanych utlenianiu wysokotemperaturowemu / V. Pokhmurskii, M. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska, V.Gvozdeckii // Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni – 14 p.
 3. Iron-based arc-sprayed coatings for gas corrosion protection at elevated temperatures / H.Pokhmurska, B.Wielage, V.Pokhmurskii, M. Student, V.Gvozdeckii // Proc. of Int. Thermal spray Conf. and Exposition. – 2011. – S.139-144
 4. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures. Journal of Thermal Spray Technology   2013 vol:22, iss:5, 808-819 Pokhmurskyi V. I., Student M.M., Pokhmurska H.V., Student O.Z, Hvozdecky V.M., Stupnytskyi T.R.
 5. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures. B.Wielage, H.Pokhmurska, M.Student, V.Gvozdeckii, T.Stupnyckyj, V.Pokhmurskii // Surface and Coatings Technology, 220 (2013) – P.27-35.
 6. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией Похмурський В.І., СтудентМ.М., ГвоздецькийВ.М., ПохмурськаГ.В., Рябцев І.О., Ступницький Т.Р. Автоматическая сварка», 2013, № 6, с. 16-23
 7. Особливості трибологічної поведінки комбінованих метало-оксидокерамічних шарів на легких сплавах  Похмурський В.І., Студент М.М., Довгуник В.М., Клапків М.Д., Мирко В.В., Киця А.Р., Базиляк Л.І. Фізико-хімічна механіка матеріалів”- № 2  2012 - С.55
 8. Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів В.І. Похмурський, М.М. Студент, В.М. Довгуник, М.Д. Клапків, В.М., Посувайло, А.Р.Киця. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 5. – С. (5 C).
 9. Реалізація наукових розробок у сучасних умовах  В.І. Похмурський, І.Й. Сидорак, М.М. Студент, Львів 2013 с.88.
Партнери:
 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій» завідувач кафедри д.т.н. Похмурська Г.В.
 3. Інститут електрозварювання ім.. О.Є.Патона м. Київ
 4. Відділ Фізико-металургійних процесів наплавки зносостійких і жароміцних сталей.  Завідувач відділу д.т.н., проф. Рябцев І.О.
 5. Відділ захисних покриттів. Завідувач відділу д.т.н., проф. Борисов Ю.С.
 6. Державне підприємство „Львівське конструкторське бюро” Мінпаливенерго України, директор Сегін Б. Є.
 7. ТОВ „ТМ. ВЕЛТЕК” Директор Голякевич А.А., м. Дніпропетровськ
 8. «Завод елеваторного обладнання  «СОКОЛ»  директор Мешій В. О., м.Харків
 9. Державне мале підприємство «Газотермік» директор к.т.н. Сидорак І.Й.,
 10. м. Львів.
Powered by CuteNews