ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 13
Водневих технологій та гідридного матеріалознавства

Наукове кредо відділу: розроблення нових ефективних воденьакумулюючих, гетерних, електродних та магнітних матеріалів на основі поглиблених досліджень процесів сорбції-десорбції водню (з газової фази та електрохімічно) інтерметалічними сполуками, сплавами і композитами на основі рідкісноземельних металів, титану, цирконію, магнію.
Наукове кредо лабораторії водневих технологій (керівник – д.т.н. І.І.Булик): розроблення технологій виготовлення нанокомпозитних магнітів з покращеними параметрами на основі сплавів рідкісноземельних та перехідних металів.
Можливі галузі застосування розробок відділу: альтернативна енергетика – акумулятори водню, електродні матеріали та сталі магніти (для вітрогенераторів); екологічно чистий транспорт – акумулятори водню та сталі магніти (для двигунів електромобілів).

Завалій
Ігор Юліанович
завідувач відділу,
доктор хімічниих наук,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки
+380(32)2296833
 
 
 
Федоров
Валерій Васильович
провідний науковий співробітник,
доктор техічних наук,
професор
+380(32)2638217
Булик
Ігор Іванович
в.о. зав. лабораторії,
доктор техічних наук
+380(32)2296646
Рябов
Олександр Броніславович
старший науковий співробітник,
доктор хімічних наук
+380(32)2296833
Вербовицький
Юрій Володимирович
старший науковий співробітник,
кандидат хімічних наук
+380(32)2296833
Засадний
Тарас Миронович
науковий співробітник,
кандидат технічних наук
+380(32)2296327
 
Березовець Василь Васильович     м.н.с. Пошта
Лютий Павло Ярославович     м.н.с.
Штендер Віталій Володимирович     м.н.с.
Гаращенко Валерій Васильович     технік 1 категорія
Борух Ігор Володимирович інженер 1 категорія  
Пилат Михайло Володимирович інженер 2 категорія  

 
Методи досліджень:
Приготування нових матеріалів - дугова плавка та спікання;
рентгенівський фазовий та структурний аналізи;
наводнювання, електрохімічні дослідження;
термодесорбційна спектроскопія;
диференціальний термічний аналіз;
електронна мікроскопія; магнітні вимірювання.    
       
 
         
 
 
НАШІ ПАРТНЕРИ із ЗАКОРДОННИХ УСТАНОВ:
д-р. В.ПОЛЬ-БОНКУР (Франція, CNRS),
проф. В.ПЕЧАРСЬКИЙ (США, Ун-т.шт.Айова)
проф. П.ЗАВАЛІЙ (США, ун-т шт. Меріланд)
проф. С.ФІЛІПЕК та Г.ДРУЛІС (Польща),
д-р Р.Денис та проф. В.Яртись (Норвегія,
Ін-т енергетичних технологій
 
 
 
              
НАШІ ПАРТНЕРИ з ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
проф. Р.Гладишевський,
проф. Б.Котур,
д-р Л.Аксельруд
 
 
 
 
 
НАШІ ПАРТНЕРИ з НАН УКРАЇНИ:
акад. Ю.СОЛОНІН, проф. О.ХИЖУН,
д-ри В.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ та О.ЄРШОВА
 
 
 
 
Публікації :
 1. Sh. Gupta, I. Hlova, T. Kobayashi, R. Denys, F. Chen, I. Zavaliy, M. Pruski, V. Pecharsky. Facile synthesis and regeneration of Mg(BH4)2 by high energy reactive ball milling of MgB2. Chemical Communications, 49 (2013) 828-830.
 2. V.V. Shtender, R.V. Denys, V. Paul-Boncour, A.B. Riabov, I.Yu. Zavaliy. Hydrogenation properties and crystal structure of YMgT4 (T =Co,Ni,Cu) compounds. J. Alloys and Compounds,  603 (2014) 7–13.
 3. Verbovytskyy Yu., Zhang J., Cuevas F., Paul-Boncour V., Zavaliy I. Synthesis and properties of the Mg2Ni0.5Co0.5H4.4 hydride. J. Alloys and Compounds, 2015, in print.
 4. R.V. Denys, I.Yu.Zavaliy, V. Paul-Boncour, V.V. Brezovets, I.V. Koval’chuk, A.B. Riabov. New Mg-Mn-Ni alloys as efficient hydrogen storage materials. Intermetallics, 18 (2010) 1579-1585.
 5. R.V. Denys, I.Yu. Zavaliy, V.V. Berezovets, V. Paul-Boncour, V.K. Pecharsky. Phase equilibria in the Mg–Ti–Ni system at 500 °C and hydrogenation properties of selected alloys. Intermetallics, 32 (2013) 167-175.
 6. R.V. Denys, A.B. Riabov, R. Cerny, I.V. Kovalchuk, I.Yu. Zavaliy. New CeMgCo4 and Ce2MgCo9 compounds: Hydrogenation properties and crystal structure of hydrides. J. Solid State Chemistry, 187 (2012) 1–6.
 7. O.Yu. Khyzhun, V.L. Bekenev, M.V. Karpets, I.Yu. Zavaliy. First-principles FP-LAPW calculations and X-ray spectro-scopy of the electronic structure of  Zr3V3Ox oxides. J. Physics and Chemistry of Solids, 73 (2012) 1302–1308.
 8. I.Zavaliy, R. Denys, A. Riabov, I. Koval’chuck, P. Lyutyy. Crystal structure analysis of  and Ti3ZrFe2O0.3D6.4 TiZr3Fe2O0.3D7.5 deuterides. Chemistry of Metals and Alloys, 7(1/2) (2014) 100-105.
 9. Булик І.І., Панасюк В.В. Водень як технологічне середовище для формування наноструктури у феромагнітних Sm-Co сплавах. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – №1. – С. 9-18.
 10. Булык И.И., Варюхин В.Н., Таренков В.Ю., Бурховецкий В.В., Сидоров С.Л.  Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа). Физика и техника высоких давлений – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 67-82.
 11. І.І. Булик, А.М. Тростянчин, П.Я. Лютий, В.В. Бурховецький . Спосіб формування анізотропної дрібнозеренної мікроструктури у порошках сплавів системи Nd-Fe-B. Пат. 106651. Україна - № а 2012 11472; Заявлено 04.10.2012; Опубл. 25.09.2014, Бюл. №18. – 12 с.

Міжнародні гранти:
INTAS – 2006-2008, CRDF-2010-2011, CNRS-НАНУ-2012-2013, ПАН-НАНУ-2015-2016,
ICDD-2005-2015

 
Powered by CuteNews