ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Наукове кредо відділу:   Розроблення інтелектуальних інформаційних технологій кількісного оцінювання параметрів та характеристик об'єктів при опрацюванні результатів діагностичних досліджень.
Основні напрямки досліджень: методи автоматизованої обробки зображень та результатів діагностичних досліджень

Склад відділу:

Воробель
Роман Антонович
Завідувач відділу,
доктор техн. наук,  проф
+38(032)2296729
Івасенко
Ірина Богданівна
старший науковий співробітник,
к.т.н.
+38(032)2296629
Берегуляк
Олена Романівна
кандидат технічних наук,
науковий співробітник,
тел. +38(032)2296803
 
Мандзій
Теодор Стефанович
кандидат технічних наук,
молодший науковий співробітник,
тел. +38(032)2296803
Франкевич
Людмила Франківна
к.т.н., м.н.с
тел.: 32-65
e-mail: frankevych@ipm.lviv.ua
Мандзюк Тетяна Прохорівна                        інженер  ІІ к.               +38(032)2296421        tetany@ipm.lviv.ua     
Ковалевич Віра Михайлівна                       Провідний інженер     +38(032)2293575
Андрущакевич Уляна  Юріївна                    Інженер 1 к.
Гіль Роман Іванович                                     інженер  І к.                +38(032)2293574
Яценко Андрій Олександрович                  інженер  І к.                +38(032)2293574
Кравець Олександр Андрійович                інженер                       +38(032)2293574
Лялюк Зіновій Юрійович                              монтажник РЕАП 6 р.            

Публікації:

 1. Vorobel R. A. Logarithmic Image Processing. Kyiv. – Naukova Dumka, 2012. – 231 p. (In Ukrainian).
 2. R. A. Vorobel, I. B. Ivasenko, T. S. Mandzii, V. V. Botsyan, Influence of Primary Processing on the Segmentation of X-ray Images of Welds, Materials Science: Volume 49, Issue 4 (2014), с. 469-477.
 3. Mandziy T. Nonoptimizational approach to invariant object detection // Control Systems and Computers. – 2013. – №4. P. 20 – 25.
 4. Vorobel’ R. A., Zhuravel’ I. M., Svirs’ka L. M., Student O. Z., Automatic selection and quantitative analysis of carbides on grain boundaries of 12Kh1MF steel after operation at a steam pipeline of a thermal power plant,  Materials Science: Volume 47, Issue 3 (2011), с. 393-400.
 5. Vorobel R., Berehulyak O. Fuzzy membership function optimization for image contrast enhancement. In: Some New Ideas and Research Results in Computer Science. Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. Ed. Academic Publishing House EXIT, Warsaw. – 2010. – P.302-311.
 6. Vorobel R. Logarithmic typy image processing algebras. 2010 International Kharkov Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves. Kharkov, Ukraine, June 21-26, 2010. Session C16. IEEE Catalog Number: CFP10780-CDR, ISBN: 978-1-4244-7898-9.
 7. Vorobel R.A., Opyr N.V., Bernyk Z.A., Berehulyak O.R. A computer technology for determining radiographic testing sensitivity by the image of a groove standard. Russian Journal of Nondestructive testing. – 2009, Vol. 45, Issue 5. – P. 355-361.
 8. Ivasenko I. B., Posuvailo V. M., Klapkiv M. D., Vynar V. A., Ostap’yuk S. I. Express method for determining the presence of defects of the surface of oxide-ceramic coatings Materials Science: Volume 45, Issue 3 (2009), с. 460-464.
 9. Vorobel R., Berehulyak O. Gray Image Contrast Enhancement by Optimal Fuzzy Transformation. // In: Artificial Intelligence and Soft Computing. L.Rutkowski et al. (Eds.) – Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 4029, – 2006, - p. 860–869.
 10. 1Vorobel R., Berehulyak O. Method for Impulse Noise Removal from Images Using Fuzzy Logic // Selected Problems of Computer Science. D. Rutkowska, J. Kacpszyk, W. Kosiński, K. Prybyszewski, J. Starczewski (editors). – Warsaw, Academic Publishing House EXIT, Warsaw, 2005, pp. 290–298.
 11. Dosyn D., Lytvyn V., Yatsenko A. DP-OPTIMIZATION OF STEEL CORROSION PROTECTION TECHNIQUES IN THE INTELLIGENT DIAGNOSTIC SYSTEM // Physicochemical Mechanics of Materials.– № 9.– Львів, 2012.– С. 329-333.
 12. Lytvyn V. Searching the Relevant Precedents in Dataspaces Based on Adaptive Ontology / Vasyl Lytvyn, Natalya Shakhovska, Volodymyr Pasichnyk, Dmytro Dosyn // Computational Problems of Electrical Engineering: International journal.– Lviv, 2012.– Vol.2, Num.1.– P.75-81.
 13. Lytvyn V. Intelligent Agent on the Basis of Adaptive Ontologies/ Vasyl Lytvyn Mykola Medykovskyj, Natalya Shakhovska, Dmytro Dosyn // Journal of applied computer science.– 2012.– Vol. 20, № 2.– P.71-77.
 14. Lytvyn V. Design of intelligent decision support systems using ontological approach / V.Lytvyn // An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Lviv. – 2013. – Vol. II. – No 1. – 31-38.
 15. Lytvyn V. An ontology based intelligent diagnostic systems of steel corrosion protection / V.Lytvyn, D.Dosyn, A.Smolarz. – Elektronika. – Poland. – N 8. – 2013. – Р. 22-24.
 16. Ковалевич В.М. Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій / В.М.Ковалевич, В.В. Литвин // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 39(115). – С. 82-90.
 17. Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій // Проблеми програмування : наук. журн. / Національна академія на­ук України; Інститут програмних систем. – Київ, 2013. – №4. – С. 43-52.
 18. Досин Д.Г. Компютерна система автоматизованії розбудови базової онтології Crocus // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Р.В. Вовнянка / Електротехнічні та комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Одеський Національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – № 13(89). – С. 135-143.
 19. Vasyl Lytvyn, Mariya Hopyak, Oksana Oborska. Method of automated development and evaluation of ontologies qualities of knowledge bases // Applied-computer-science-volume-10-number-4-2014 -p.92-97.

Патент:

 1. Гапонюк Я.В., Воробель Р.А.,  Спосіб та пристрій вимірювання діаметру паропроводу. Патент на винахід №108008 виданий 10.03.2015 р.

Партнери:

 1. Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН України
 2. Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України
 3. "Науково-виробнича фірма "Зонд"
 4. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 5. Інститут системного аналізу Польської академії наук, Варшава, Польща;
 6. Кафедра інформаційних технологій факультету технологій і управління Політехнічного інституту м. Леірія, Португалія.

 

Кредо відділу: дослідження інформативних ознак електромагнітного поля та розроблення методів і засобів неруйнівного контролю параметрів і діагностування технічного стану металоконструкцій.
Основні напрямки досліджень:

 • Інформативні характеристики електромагнітного поля кусково однорідних середовищ та конструкцій.
 • Фізика поверхневих явищ протикорозійного захисту металу в агресивному середовищі.
 • Електрофізичні методи і засоби вимірювань, неруйнівного контролю параметрів та діагностування технічного стану підземних трубопроводів, металоконструкцій.
 • Вихрострумові і магнітні методи неруйнівного контролю і діагностики.

Склад відділу:

Джала
Роман Михайлович
Завідувач відділу
Доктор техн. наук.,
к. ф.-м. н., Ст.н.с.
сл.3 709, +38(032)296 709,
+38(032)2633533 ;
моб. +38(067)3713485,
066 8274923
 
Юзевич
Володимир Миколайович
Провідний науковий співробітник,
д. ф.-м.н., проф.
сл. +38(032)296 709, 3 360
моб. +38(097) 3444886
Учанін Валентин
Миколайович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
сл. 3-166,
моб. +38(067)9998834
Івасів
Ігор Богданович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
сл.3 360,
моб. +38(050)3711612
 
Вербенець
Богдан Ярославович
науковий співробітник,
к.т.н.  
сл. 3 591,
моб. +38(067)7122516
Підгірняк
Ярослав Євстахович
науковий співробітник,
к.т.н.
сл. 3 760,
моб. +38(097)5473234.
 

Мельник Мар’ян Ігорович.                молодший науковий співробітник,               сл. 3 591,   моб. +38(096)7445934             Maryan.mi@gmail.com

Семенюк Оксана Миколаївна           провідний інженер           сл. 3 248,   3 332  моб. +38(096)5727764           semenjuk@ipm.lviv.ua

Горбунов Володимир Васильович    інженер. І к. ,к. т. н.    сл. 3 166,   моб.                                   uchanin@ipm.lviv.ua

Кириченко Ірина Іванівна                 інженер   ІІ к.              сл. 3 166,   моб.    

Луцик Оксана  Андріївна                 інженер   І к.               сл. 3 248,   моб. +38(067)9865714           loksan@ipm.lviv.ua

Червінка Людмила Євгенівна          інженер  І к.                сл. 3 360,   моб. +38(097)3234066          luda.chervin@googlemail.com

Червінка Орест Олександрович       інженер   І к.              сл. 3 360,    моб. +38(067)1785489    

Фотографії продукції, обладнання:

Апаратура для діагностичних обстежень і

контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів (ПТ).

Безконтактні вимірювачі струмів та глибини залягання ПТ БВС-1 і БВС-2:

2 частоти, пам’ять, інтерфейс для ПК, система GPS, три режими пошуку осі.

 

Малогабаритні МГВ-06 і МГП для визначення місця, глибини залягання підземного трубопроводу та контролю електрохімічного захисту від корозії.

Апаратура МГП для для визначення місця та вимірювань глибини залягання ПТ і електричних потенціалів (3 в 1), визначення географічних координат GPS, з пам’яттю і інтерфейсом для передачі масивів вимірюваної інформації у комп’ютер для документування і подальшого опрацювання.

 

 

Портативні прилади типу ОРТ для визначення розміщення ПТ

(пошуку місця, напряму, оцінки глибини залягання струмопроводу)
та дистанційного контролю роботи УКЗ.

 

 

Портативні прилади ОРТ+В та ОРТ+В2

для безконтактного визначення розміщення трубопроводів (ОРТ)

та контактних вимірювань електричних потенціалів (2 в 1).

 

ВП-2 портативний вимірювач електричного потенціалу (і комплект)

для контролю електрохімічного захисту (ЕХЗ) від корозії

 

Портативний ВОЗ для вимірювань опору заземлення та питомого опору ґрунту у зоні електромагнітних завад.

 

Цифрові прилади ВПП для вимірювань постійних і змінніх електричних напруг та визначення поляризаційного потенціалу.

ВПП-М з визначником географічних координат GPS,

з пам’яттю та інтерфейсом.

 

Безконтактні обстеження апаратурою безконтактних вимірювань струмів БВС-2 магістральних газопроводів

Івацевичі-Долина ІІ, Опари-Угерсько, Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

 

а) б)

Контроль приладами ОРТ+В, МГП та ВПП потенціалів

електрохімічного захисту від корозії підземних трубопроводів:

а – МГП на магістральному газопроводі Івацевичі-Долина ІІ,

б) – ВПП на підземному газопроводі відгалуження Липники-Персенківка

УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

 

Вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання

 

Використання вихрострумового перетворювача

для контролю обшивки фюзеляжу


Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 3.03Н
 

Використання вихрострумового дефектоскопу ВД 3.03 Н для контролю: обшивки крила літака АН-12, авіаційних коліс, вузлів літака БОЇНГ 747.

 

Вихрострумовий дефектоскоп Леотест ВД 4.01 Н

і використання ВД 4.01 Н для контролю лопаток турбін

 
         Публікації:
 1. Джала Р. М., Вербенець Б. Я. Електромагнетний метод і засоби безконтактних обстежень протикорозійного захисту підземних трубопроводів // Фіз.-хім. маханіка матеріалів.– 2011.– Том 47, № 2. – С. 117-125. R. Dzhala, B. Verbenets.  Electromagnetic method and procedures of nondestructive inspection of the corrosion protection of underground pipelines // Materials Science: Volume 47, Issue 2 (2011), Page 245-254
 2. Електрохімічний захист підземного трубопроводу в зоні впливу ліній електропередач / Роман Джала,  Богдан Вербенець,  Олег Винник,  Юрій Гужов, Роман Савула, Мар’ян Мельник // ФХММ. Спецвипуск № 8: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. – 2010. Т. 2. – С. 498-503.  
 3. Диференціація локальних пошкоджень ізоляції струмопроводу за розподілом магнітного поля / Р. М. Джала,  В. Р. Джала, Б. Я. Вербенець, О. М Семенюк // Методи та прилади контролю якості. – 2012. – № 1 (28). – С. 33-40.
 4. Джала Р.М. Методологія і апаратура оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів / Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, Я.Є. Підгірняк, М.І. Мельник, О.О. Червінка, // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. - К.: ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ – 2012. – С. 66-71.
 5. Р.М. Джала, Б.Я. Вербенець, М.І. Мельник.  Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі // Відбір і обробка інформації. Вип. 38 (114), 2013 – С. 82-85.
 6. Джала Р.М., Юзевич В.М. Моделювання поляризованості сталі у вершині каверни з урахуванням впливу сірководневого середовища // Методи та прилади контролю якості. №1(30) – 2013 – С. 98-101.  
 7. Джала Р.М. Вимірювач електричного поля трубопроводу / Р.М. Джала, В.Й. Глемба, Я.Є. Підгірняк, О.М. Семенюк // Системи контролю навколишнього середовища – 2013 – Севастополь: МГІ НАН України, 2013. – 4 с.
 8. Джала Р.М. Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики і дефектоскопії // Відбір і обробка інформації. – Вип. 40 (116), 2014. – С. 73-91. Dzhala R.M. Electromagnetic field as an information carrier for geophysics and defectoscopy.
 9. Джала Р. М., Савула С. Ф., Юзевич В. М. Математична модель для оцінювання ресурсу трубопроводу з корозійною тріщиною при навантаженні внутрішнім тиском // Методи та прилади контролю якості, 2014 – № 4 (33). – С. 123-126 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/metody_2014_2_17.pdf.
 10. Valentin Uchanin, Vladimir Najda. The development of eddy current technique for WWER steam generators inspection // Steam Generators Systems: Operational Reliability and Efficiency / Edited by V. Uchanin. – Rijeka, Croatia: INTECH. – 2011. – P. 145-164 (424).
 11. Учанін В.М. Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання – Львів: Сполом, 2013. – 268 с.
Патенти:
 1. Патент 94798 UA. МПК G01R19/08, C23F13/02. Спосіб визначення густини струму захисту від корозії на ділянці підземного трубопроводу / Джала Р.М. / Заявка а2009 09872.– Опубл.10.06.2011. Бюл. № 11.
 2. Патент 61690. МПК G01V 3/08. Спосіб визначення розміщення струмопровідної комунікації/ Джала Р.М./ № u201100203 Заяв.05.01.2011.– Опубл. 25.07.2011. Бюл. № 14.
 3. Патент 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявлено 26.01.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 4. Патент UA 95140 U. МПК G 01R 29/12 (2006/01). “Пристрій для вимірювання електричного поля в електроліті” / Р.М. Джала, Я. Є. Підгірняк, М. І. Мельник, О. М. Семенюк / ФМІ НАН України: – Заявка u 2014 07390 – Подано 01.07.2014 – Опубл.10.12.2014, Бюл.№ 23.
 5. Патент 95895 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка u 2014 08202 подано 21.07.2014. – Опубліковано 12.01.2015, Бюл.№ 1.
 6. Патент 108724 UA, МКП G01V 3/00, G01R19/00, C23F13/00. Пристрій для визначення розміщення та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів / Р. М. Джала, Б. Я. Вербенець / ФМІ НАН України – Заявка а 2014 08192 подано 21.07.2014. – Опубліковано 25.05.2015, Бюл.№ 10.
 7. Патент на винахід 77831 Україна, МПК (2006) С23F 13/00, G01R 19/14. Пристрій захисту від корозії підземного трубопроводу в зоні впливу високої напруги діній електропередач / Джала Р.М., Беккер В.М., Савула С.Ф., Гужов Ю.П., Вербенець Б.Я., Винник О.Й. (Україна) / ФМІ НАНУ, ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». - № а200500783; Заявл. 28.01.2005; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. - 7 с.
 8. Пат. 52293 Україна, МПК (2009) G 01 V 3/00, C 23 F 13/00. Пристрій для визначення розміщення та вимірювання потенціалів підземних трубопроводів / Джала Роман Михайлович, Вербенець Богдан Ярославович ; заявник і патентовлаяник Фізико-мехагічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. - №  u2010 00756 ; заявл. 26.01.2010 ; Позитивне рішення 08.06.2010 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.
 9. Пат. 98206 України, МПК G01N27/90. Спосіб вимірювання електропровідності немагнітних матеріалів / В.М. Учанін (Україна); Заявл. 30.08.2010; Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 28. – 5 с.
 10. Пат. № 101424 України, МПК G01N27/90. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О.П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк (Україна); № а 2011 09412; Заявл. 27.07.2011; Опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6. – 6 с.
 11. Пат. 105072 України, МПК G01N27/90. / Спосіб визначення ефективності вихрострумових перетворювачів / В.М. Учанін (Україна). - № а 2012 06173; Заявл. 22.05.2012; Опубл. 10.04.2014, Бюл. № 4. – 4 с.
 12. Патент 82808 України, МПК В63В9/08. Спосіб експлуатаційного моніторингу напружено-деформованого стану суднових конструкцій / В.М. Учанін (Україна). - № u 2013 02003; Заявл. 18.02.2013; Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 4 с.

Акти впровадження і використання:

Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»:

№ 4883/21-02 від 25.12.2012 р  Акт використання методики і апаратури оперативних комплексних обстежень ПТ для контролю протикорозійного захисту ділянок магістральних газопроводів Івацевичі-Долина (ІІ і ІІІ нитки) та Липники-Персенківка Бібрського ЛВУ МГ. Потенційний економічний ефект від використання комплекту апаратури БВС для безконтактних обстежень підземних трубопроводів становить 1651,6 тис грн./1 к-т 1 рік. (Розрахунок УМГ «Львівтрансгаз» і ФМІ НАНУ від 23.01.2014 р.);

№ 275/29-02 від 22.01.2013 р. Угода про партнерську співпрацю УМГ «Львівтрансгаз» з ФМІ НАНУ по н.-т. проекту «Розроблення та виготовлення апаратури МГП для діагностичних обстежень та контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів». Апаратура МГП впроваджена на Опарському виробничому управлінні підземного зберігання газу (ВУПЗГ) УМГ „Львівтрансгаз” ПАТ „Укртрансгаз” НАК „Нафтогаз України”.  Акт впровадження від 20.02.2014 р.

«Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:

Акт впровадження двох портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ.  № 1-447-12 від 21.12.2012 р. по договору № 769 від 25.02.2010 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз».

Акт здачі-приймання / Львів-Рівне, 27.03.2013 р. по договору 326/11/105-7 від 9.08.2012 р. ФМІ з ПАТ «Рівнегаз»: «Виготовлення дванадцяти портативних приладів ВП-2 для контролю ЕХЗ».

Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:

№ 27-4334 від 23.11.09  Акт використання безконтактних вимірювачів струму (БВС) та портативних приладів ОРТ+В і ВП-2 при обстеженнях магістрального водогону Золочів-Львів на ділянці с. КУровичі-Винники;

№ 27-594 від 07.02.2013. Лист щодо практичної важливості і зацікавленості у використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.

Акт використання апаратури обстежень підземних трубопроводів під час діагностичних обстежень стану протикорозійного захисту на підводному переході магістрального нафтопродуктопроводу через ріку Случ. ТзОВ Акваторія. 18.12.2012.

Партнери:
 1. Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики і метрології.
 2. Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет електроніки: Коман Б.П. і ін.
 3. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: Карпаш О.М., Кісіль І.С., Яворський А.В. і ін.
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Кафедра приладів і методів неруйнівного контролю: Горкунов Б.М., Сучков Г.М., Тюпа І.В. і ін.
 5. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»: Маєвський С.М., Герасименко Ю.С., і ін.
 6. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Кафедра прилади.
 7. Вінницький національний технічний університет, Кафедра метрології та промислової автоматики.
 8. Українська академія друкарства, Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій.
 9. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України: Рибаков А.О., Ниркова Л.
 10. Институт матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України: Лукович В.В.
 11. Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».                                                                                                                                
 12. ПАТ «Укртранснафта»
 13. НДПІ ПАТ «Укрнафта»,
 14. Газопромислове управління «Львівгазвидобування», Львівське відділення з видобутку газу та газового конденсату ГПУ «Полтавагазвидобування»: Супровід використання, післягарантійне обслуговування та ремонт виготовлених і переданих раніше портативних приладів типу ОРТ і ВП для обстежень і контролю протикорозійного захисту підземних трубопроводів і металоконструкцій. 08.02.2013 р. № 6-05-361-2: Лист про зацікавлення у співпраці з ФМІ, придбанні на умовах договорів і використанні нової апаратури для обстежень трубопроводів.
 15. «Рівнегаз» Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації:     
 16. Львівське міське комунальне підприємство ЛМКП «Львівводоканал»:
 17. ТзОВ НВП «Інтегратор»
 18. ТзОВ Акваторія.
 19. ПНВП «Промтехдіагностика»
 20. Підприємство Цзянсу Шен-Лі Інтелектуальні інструменти м. Хай-Ань Китаю
 21. Petroleum Institute University and Research Center (PI), Abu Dhabi, United Arab Emirates
 22. ДП «Антонов»,
 23. ВАТ «МОТОР-СІЧ»,
 24. ДКБ «ПІВДЕННЕ»,
 25. ЗМКБ «ПРОГРЕС» ім. О.Івченка,
 26. Міжнародні авіалінії України,
 27. Нововолинський ливарний завод,
 28. НВФ «Промприлад»,
 29. ДП «ДКТБ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ».

 

Кредо відділу: Діагностика матеріалів, елементів конструкцій та виробів, а також змін їх фізико-механічних характеристик під час навантаження, експлуатації або дії агресивних середовищ гібридними оптико-цифровими методами і засобами. Створення високопродуктивних оптико-цифрових та аналогових систем діагностування матеріалів, виробів та біооб’єктів.
Основні напрямки досліджень: Oптична спекл-метрологія, зокрема електронна спекл-інтерферометрія і цифрова кореляція спекл-зображень, оптична інтерферометрія, цифрова голографія, оптико-акустичні технології, діагностика та неруйнівний контроль напружено-деформованого стану матеріалів і конструкцій, оптична та цифрова обробка зображень і сигналів, комп’ютерне моделювання.

Склад відділу:

Муравський
Леонід Ігорович
Завідувач
Доктор технічних наук, професор
+38(032)2296857;
+38(032)263-33-88
 
 
Мицик
Богдан Григорович
провідний науковий співробітник
+38(032)2296752
Вороняк
Тарас Іванович
старший науковий співробітник
+38(032)2296609; 2296614
Кметь
Аркадій Борисович
старший науковий співробітник
+38(032)2296313
Личак
Олег Васильович
старший науковий співробітник
+38(032)2296891
olehlychakyahoocom
Максименко Олександр
Парфенович
старший науковий співробітник
+38(032)2296695
Мокрий
Олег Мирославович
старший науковий співробітник
+38(032)2296769

Дем`янишин Наталія Михайлівна    науковий співробітник    +38(032)2296752    nmdem@ipm.lviv.ua
Мельник Микола Омелянович    науковий співробітник       
Сахарук Олександр Миколайович    науковий співробітник    +38(032)2296609    sakharuk@ipm.lviv.ua
Кость Ярослав Павлович    молодшийнауковий співробітник    +38(032)2296442    kost_y@ukr.net
Половинко Тарас Ігорович    молодший науковий співробітник    +38(032)2296313    polovynkot@gmail.com
Куць Олександр Григорович    головний інженер    +38(032)2296890    kuts@ipm.lviv.ua
Гаськевич Георгій Ігорович    провідний інженер    +38(032)2296313    gas@ipm.lviv.ua
Дрималик Андрій Романович    провідний інженер    +38(032)2296442    drymalyk@ipm.lviv.ua
Голинський Іван Стахович    інженер 1 категорія    +38(032)2296708    golynskij@ipm.lviv.ua
Ільчишин Богдан Дмитрович    інженер 1 категорія    +38(032)2296705    
Штабський Микола Кірович    інженер 1 категорія   +38(032)2296442    
Стасишин Ігор Вікторович    інженер 2 категорія    +38(032)2296313    
Беген Іванна Михайлівна    технік 1 категорія    +38(032)2296442    
Кулик Ігор Іванович    технік 1 категорія    +38(032)2296442    
Дячук Маряна Олександрівна    інженер 2 категорія        

Фотографії продукції, обладнання:

 
 
 
   
  Публікації:

Монографії:
1.Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: Науково-видавниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.
2.Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи: Підручник (лист МОНМС України №1/1-11436 від 06.12.2011р.). –Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
3.Мицик Б. Г. Фотопружність анізотропних матеріалів. – Львів: Ліга-прес, 2012. – 440 с.
4.Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Кметь А.Б. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Наук. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчук. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 272 с.
Публікації:
1.Muravsky L.I., Sakharuk O.M., Byczkowska-Lipińska L. Accurate definition of correlation peak position by optical speckle-displacement correlation technique // Opt Lasers Eng. 2009. V.47, N 6. P.712–720.
2.Two-frame phase shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, Ostash O.P., Kmet' A.B., Voronyak T.I., Andreiko I.M. // Opt. Lasers Eng. 2011. V.49, N.3. P. 305–312.
3.Muravsky L.I., Kmet' A.B., Voronyak T.I. Retrieving the relief of a low-roughness surface using a two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave // Opt Lasers Eng. 2012. V. 50, No 11. P. 1508–1516.
4.Muravsky L., Kmet' A., Voronyak T. Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry // Opt. Eng. 2013. V. 52, N 10. P. 101909–1-8.
5.Interferometric technique for controlling wedge angle and surface flatness of optical slabs / A.S. Andrushchak, T.I. Voronyak, O.V. Yurkevych, N.A. Andrushchak, A.V. Kityk // Opt. Lasers Eng. 2013. 51, №4. P. 342–347.
6.Вороняк Т.І. Визначення коефіцієнта Пуассона методами двокрокової фазозсувної інтерферометрії // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.4 С.83–89.
7.Дослідження деформування та руйнування композитів засобами електронної спекл-інтерферометрії / Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, Л.І. Муравський, О.І. Семенець // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. №.2. С.121–125.
8.Визначення поля локальних переміщень методом цифрової спекл-кореляції з адаптивною сегментацією зображень / О.М. Сахарук, Л.І. Муравський, І.С. Голинський, О.В. Личак // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2013. Т. 49, № 5. С. 92–97.
9.Study of piezo-optic effect of calcium tungstate crystals by the conoscopic method / B.G. Mytsyk, Ya.P. Kost’, N.M. Demyanyshyn, V.M. Gaba , A.M. Sakharuk // Opt. Materials. 2015. Vol.39. Issue 1. P.69–73.
10.Мыцык Б.Г., Кость Я.П., Демьянишин Н.М.  Влияние термообработки сплава Д16 на его механические свойства при малых напряжениях // Физика твердого тела. 2014. Т.56, №11. С. 2156–2161.

Патенти:
 1. Патент на корисну модель № 42549 Україна. Спосіб визначення розмірів втомної зони передруйнування / Осташ О.П., Муравський Л.І., Андрейко І.М., Вороняк Т.І., Кметь А.Б., Віра В.В.; опубл 10.07.2009, Бюл. № 13.
 2. Патент на корисну модель № 92126 Україна. Спосіб підвищення точності визначення коефіцієнтів розкладу поля механічних напружень в околі вершини тріщини у степеневі ряди Вільямса / Личак О.В., Голинський І.С., Муравський Л.І.; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15
 3. Патент на корисну модель № 79499 Україна. Спосіб вимірювання змін механічних властивостей металів / Мицик Б.Г., Дем’янишин Н.М., опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
 4. Патент на корисну модель № 91143 Україна. Поляризаційно-оптичний пристрій для визначення поворотних п’єзооптичних коефіцієнтів оптично одновісних матеріалів / Мицик Б.Г., Габа В., Дем’янишин Н.М., Кость Я.П., опубл. 25.06.2014, Бюл. №12.
 5. Патент на корисну модель №73511 Україна. Спосіб виготовлення чутливого елемента з анізотропного кристалічного матеріалу для електрооптичної або фотопружної комірки / Дем’янишин Н.М., Мицик Б.Г. Андрущак А. С., опубл. 25.09.2012, Бюл. №18.
 6. Патент на корисну модель №83390 Україна. Спосіб виготовлення кристалічного зразка для Брегівської комірки світла / Андрущак А.С., Бурий О.В., Дем’янишин Н.М., Убізський С.Б., опубл. 10.09.2013, Бюл. №17.
Партнери:
 1. Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, м. Київ, Україна
 2. Кафедра фотоніки, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
 3. Факультет електроніки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
 4. Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України", 01601, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б
 5. Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща.
 6. Кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 7. Академік НАН України, проф., д.т.н. Л.М. Лобанов, Відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 8. Пров.н.с., к.ф-м.н. В.А. Півторак, відділ №8 “Оптимізації зварних конструкцій нової техніки”, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, вул. Боженко, 11, Київ, Україна
 9. Проф., д.т.н. В.Г. Колобродов, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 10. Проф., д.т.н. В.М. Боровицький, кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів”, приладобудівний факультет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги 37, м. Київ, Україна
 11. Інститут інформатики, Лодзький технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 12. Проф. Паскаль Пікар, Лабораторія акустики, Університет Ман, м. Ле-Ман, Франція
 13. Проф. Вім Ван Паепегем, інженерний факультет, Гентський університет, м. Гент, Бельгія,
 14. Проф., др. габ. Цезарій Славіньскі, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 15. Проф., др. габ. Юзеф Хорабік, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 16. Проф., др. габ. Войцех Скєруха, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 17. Проф., др. габ. Богуслав Усовіч, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 18. Проф., др. габ. Єжи Ліпєц, Інститут Агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 19. Проф., др. габ. Артур Здунек, Інститут агрофізики ім. Богдана Добжанського Польської Академії Наук, вул. Досвядчальна 4, 20-290 м. Люблін, Польща
 20. Проф., др.габ. Збігнев Колаковскі, кафедра стійкості матеріалів і конструкцій, факультет механіки, Лодзський технічний університет, м.Лодзь, Польща
 21. Проф., др.габ. інж. Пйотр Щепаняк, інститут інформатики, Лодзський технічний університет, вул. Вульчанська 215, будинок B9, м. Лодзь, Польща
 22. Проф., др.габ. інж. Вальдемар Вуйцік, факультет електротехніки і інформатики, Інститут електроніки та інформаційних технологій, Люблінська політехніка, вул. Надбистшицка 38А, 20-618, м. Люблін, Польща
 23. Проф. Генрик Cобчук. Наукова станція Польської академії наук в Києві, вул. Б.Хмельницького 49/1, м. Київ, Україна

Кредо відділу: дослідження закономірностей та механізму експлуатаційної деградації фізико-механічних властивостей та характеристик роботоздатності конструкційних матеріалів за сумісної дії корозійно-наводнювальних середовищ і механічного навантаження та розроблення механо-електрохімічних методів діагностування і прогнозування технічного стану матеріалів і конструкцій.
Основні напрямки досліджень:

 • а) трансформації мікроструктури металу з урахуванням температури експлуатації;
 • б) технології отримання поверхневих нанокристалічних структур та їх ролі у формуванні опірності корозійно-наводнювальним середовищам;
 • в) експлуатаційної деградації механічних, корозійних та корозійно-механічних властивостей;
 • г) впливу експлуатаційних чинників на деградацію матеріалів; д) ролі розсіяної пошкодженості в деградації фізико-механічних властивостей матеріалів;
 • е) моделювання експлуатаційної деградації матеріалів.
Об'єкти досліджень: металоконструкції тривалої експлуатації нафтогазової, нафтохімічної, хімічної, енергетичної, машинобудівної, будівельної та інших галузей промисловості (трубопроводи, резервуари, колони, вежі, рамні конструкції, апарати, устаткування, механізми тощо).
 

Склад відділу:

Никифорчин
Григорій Миколайович 
завідувач відділу
доктор техн. наук, професор    
+38(032)263-21-33    
 
Студент Олександра
Зеновіївна  
провідний науковий співробітник
д. т. н., професор 
+38(032)222-96-213    
Цирульник
Олександр Тимофійович 
старший науковий співробітник
д. т. н., ст. н. с.  
+38(032)22-96-213  
 • Сидор Петро Якимович                    старший науковий співробітник, к. т. н., ст. н. с.          +38(032)22-96-294           
 • Кирилів Володимир Іванович           старший науковий співробітникс, к. т. н., ст. н. с.         +38(032)22-96-211           kyryliv@ipm.lviv.ua
 • Звірко Ольга Іванівна                      старший науковий співробітник, к. т. н., ст. н. с.           +38(032)22-96-294           petrushchak@ipm.lviv.ua
 • Кречковська Галина Василівна        старший науковий співробітник, к. т. н.                        +38(032)22-96-663           galyna@ipm.lviv.ua
 • Греділь Мирослава Іванівна            науковий співробітник, к. т. н.                                        +38(032)22-96-663           mysya@ipm.lviv.ua
 • Бабій Леонтій Омелянович              молодший науковий співробітник, к. т. н.                       +38(032)22-96-663           leontiy@ipm.lviv.ua
 • Волошин Віталій Андрійович           молодший науковий співробітник,                                 +38(032)22-96-211           vitavol@ipm.lviv.ua
 • Свірська Леся Миколаївна              молодший науковий співробітник,                                 +38(032)22-96-663           lesia@ipm.lviv.ua
Інженерні працівники:
 • Курнат Іван Миколайович                   головний інженер    +38(032)22-96-211    
 • Крет Наталія Володимирівна              провідний інженер   +38(032)22-96-211    
 • Рабик Богдан Іванович                       інженер. 1 к.           +38(032)22-96-677    
 • Хабурський Ярослав Мирославович   інженер 1 к.            +38(032)22-96-294    khabursky.yaroslav@gmail.com
 • Рицар Данута Іванівна                       перек. 1 к.               +38(032)22-96-265    rytsar@ipm.lviv.ua
 • Гук Богдан Васильович                      техн. 1 к.                +38(032)22-96-579    
 • Андруньо С.І.                                    Токар 6 р.   
 
Група високотемпературної деградації матеріалів, перший ряд зліва: м.н.с. Л.М. Свірська, к.т.н. н.с. Г.В. Кречковська, д.т.н., пров.н.с. О.З.
Студент (керівник), к.т.н. ст..н.с. П.Я. Сидор; верхній ряд: інж. 1 кат Б.І. Рабик, к.т.н. м.н.с. Л.О. Бабій.
 

Група спеціалізується:

 • на експертизі пошкоджень елементів конструкцій та з’ясуванні причин руйнувань в нафто- і газодобувній, теплоенергетичній та нафтопереробній галузях;
 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням регламентованих характеристик та підходів механіки руйнування;
 • розробленні підходів кількісного оцінювання фрактографічних та структурних ознак деградації сталей з використанням комп’ютерного оброблення зображень;
 • моделювання високотемпературної водневої деградації сталей в лабораторних умовах;
 • оцінювання залишкового ресурсу теплоенергетичного та нафтопереробного устаткування та розроблення методів його продовження.
Група електрохімічних методів діагностики, зліва: к.т.н. н.с. М.І. Греділь, д.т.н. ст.н.с. О.Т Цирульник (керівник), м.н.с.
В. А. Волошин, к.т.н. ст.н.с. О.І. Звірко, пров. інж. Н.В. Крет, асп. Я.М. Хабурський
 

Група спеціалізується на:

 • оцінюванні технічного стану експлуатованих матеріалів з використанням електрохімічних методів діагностування їх фізико-механічних характеристик;
 • розробленні методів консервативного оцінювання характеристик роботоздатності матеріалів;
 • моделюванні в лабораторних умовах корозійно-водневої деградації конструкційних сталей, що експлуатуються за кліматичних температур;
 • встановленні механізму та кінетики корозійно-водневої деградації конструкційних сталей залежно від складу водних середовищ та виду експлуатаційного навантаження.
Група наноструктурної оптимізації конструкційних матеріалів, зліва: к.т.н. ст.н.с. В.І. Кирилів (керівник), асп.
Максимів О.В., гол. інж. І.М. Курнат
 

Група спеціалізується на:

 • розробці технології формування поверхневих нанокристалічних структур з високими експлуатаційними показниками в різних робочих середовищах;
 • вивченні фізико-механічних властивостей поверхневих наноструктур в умовах дії корозійно-наводнювальних середовищ та підвищених температур;
 • розробці методів контролю параметрів зміцненого поверхневого шару та діагностування його властивостей;
 • впровадженні технології формування поверхневих нанокристалічних структур на підприємствах харчової, нафто- газовидобувної промисловості, комунальному господарстві та в машинобудуванні.

 Публікації:

 1. Effect of the long-term service of the gas pipeline on the properties of the ferrite-pearlite steel / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Materials and Corrosion. – 2009. – 60, №9. – P. 716-725.
 2. Environmentally assisted “in-bulk” steel degradation of long term service gas trunkline / H. Nykyforchyn, E. Lunarska, O. Tsyrulnyk, and et al. // Eng. Failure Analysis. – 2010. – 17. – P. 624–632.
 3. Nykyforchyn H.M., Lunarska E., Zonta P. Degradation of properties of long term exploited main oil and gas pipelines steels and role of environment in this process // In: Proc. of the NATO advanced research workshop on corrosion protection of pipelines transporting hydrocarbons. –Dordrecht: Springer, 2011. – P. 59-74.
 4. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: наук.-техн. посіб. у 3-х томах / Є. І. Крижанівський, Г. М. Никифорчин; під заг. ред. В. В. Панасюка. – Івано-Франківськ – Львів: вид-во Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – Т. 1: Основи оцінювання деградації трубопроводів. – 2011. – 457 с. – Т. 2: Деградація нафтопроводів і резервуарів її запобігання – 447 с. –Т. 3: Деградація газопроводів та її запобігання. – 2012. – 433 с.
 5. Correlation between degradation of corrosion and mechanical properties of long-term exploited oil and gas pipeline steels / H. Nykyforchyn, O. Tsyrulnyk, M. Hredil, О. Zvirko // Mechanics. – 2011. – V.99. – P.41–43.
 6. Fatigue crack growth rates of S235 and S355 steels after friction stir processing / D. Kocanda, V. Hutsaylyuk, T. Slezak, J. Torzewski, H. Nykyforchyn, V. Kyryliv // Materials Science Forum. – 2012. – Vol. 726. – Р. 203–210.
 7. Цирульник О. Т. Використання методів електрохімії в діагностуванні технічного стану конструкційних матеріалів // Фіз.-хiм. механiка матерiалiв. – 2013. – 49, № 4. – С. 29–39.
 8. Оценка деградации физико-механических свойств сталей длительно эксплуатируемых магистральных газопроводов / Г. Н. Никифорчин, О. Т. Цирульник, О. И. Звирко, М. И. Гредиль, В. А. Волошин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - том 79, № 9. – С. 48-55.
 9. Corrosion-hydrogen degradation of the Shukhov lattice construction steels // V. V. Panasyuk, M. Schuller, H. M. Nykyforchyn, A. I. Kutnyi // Procedia Materials Science. – 2014, Vol. 3. – P. 282–287.
 10. Fatigue Characteristic of S355J2 Steel After Surface Frictional-Mechanical Treatment in Corrosive Environment / D. Kocańda, A. Górka, K. Grzelak, J. Torzewski, E. Łunarska, H. Nykyforchyn and V. Kyryliv // Solid State Phenomena. – Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. – Vol. 224. – P. 21–26.
 11. H. Nykyforchyn, V. Kyryliv, O. Maksymiv. Physical and mechanical properties of surface nanocrystalline structures, generated by severe thermal-plastic deformation / In Book: Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications. – Eds. Olena Fesenko, Leonid Yatsenko. – Inbunden: Springer, 2015 – Chapter 2, P. 31–41.

Українські Партнери:

 1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ректор академік НАН України, д.т.н., проф. Є.І. Крижанівський, зав. кафедри технології машинобудування д.т.н., проф. Ю.Д. Петрина);
 2. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (чл.-кор НАН України, д.ф.-м.н. А.Я. Красовський);
 3. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.В. Мільман);
 4. Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю.Я. Мешков).
Зарубіжні Партнери:
 1. Dr. G. Gabetta – Eni S.p.A.(Milan, Italy);
 2. Dr. M. E. Genarro, Dr. P. Zonta – Venezia Tecnologie S.p.A. (Porto Marghera, Italy);
 3. Prof. E. Lunarska – Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland);
 4. Dr. W. Dietzel – Helmholtz-Zentrum (Geesthacht, Germany);
 5. Prof. K.-J. Kurzydlowski – Warsaw University of Technology (Warsaw, Poland);
 6. Prof. M. Shata – Wroclaw University of Technology (Wroclaw, Poland);
 7. Prof. D. Kocanda – Military University of Technology (Warsaw, Poland).

Зав. відділу Никифорчин Г.М. є головою підкомітету «Воднева деградація матеріалів» Технічного Комітету №10 «Розтріскування у середовищах» Європейського товариства з цілісності конструкцій (ESIS).

У 2012 році Г.М. Никифорчин нагороджений званням почесного члена ESIS (ESIS Fellow, Президент ESIS проф. Л. Бенкс-Силс вручає сертифікат почесного члена ESIS проф. Г. М. Никифорчину.

 

Наукове кредо: Розвиток методів акустичної та магнетоакустичної емісії; створення засобів для їх реалізації в реальних умовах експлуатації інженерних об’єктів.

Основні напрямки досліджень: Побудова теоретичних моделей випромінювання пружних хвиль АЕ під час зародження та розвитку тріщиноподібних дефектів у твердому тілі під дією квазістатичного і циклічного навантаження, високо- і низькотемпературної повзучості, а також за перемагнечення феромагнетиків у квазістатичному магнетному полі. Створення на цій основі методик та засобів неруйнівного контролю і технічної діагностики виробів елементів конструкцій, оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів за спектральним аналізом сигналів АЕ.

    Склад відділу:

 
Почапський Євген Петрович    
завідувач відділу;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
Скальський Валентин Романович                     
провідний науковий співробітник;
чл.-кор.НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-12-64; 37-88;
Андрейків Олександр Євгенович 
провідний науковий співробітник;
чл.-кор. НАНУ;
доктор техн. наук; проф.;
тел.: +38(032) 263-20-44; 35-06;
 
 
 
Рудавський Денис Володимирович                   
старший науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-65-46; 35-46;
Клим Богдан Петрович 
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-63-51; 33-51;
 
 
Станкевич Олена Михайлівна                            
старший науковий співробітник;
доктор техн. наук; ст.н.с.;
тел.: +38(032) 229-68-75; 38-75;
Мокрий Олег Мирославович
старший науковий співробітник;
канд. ф.-м. наук; доцент;
тел.:+38(032)229-68-75; 38-75
 
 
 
 
Долінська Ірина Ярославівна ст. н. с.  доктор техн. наук +38(032)229-68-75 38-75 ira_dolinska@ukr.net

Окрепкий Юрій Степанович

науковий співробітник

канд. техн. наук

+38(032) 229-68-75

 

 

Канюк Юрій Ігорович в.о. н.с. канд. техн. наук +38(032) 229-68-75 38-75 kaniukyurii@gmail.com

Толопко Ярослав Дмитрович

головний інженер

 

 

35-20

ytolopko@ipm.lviv.ua

Великий Петро Пилипович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Долішній Петро Михайлович

провідний інженер

 

+38(032) 229-63-51

 

 

Карпів Богдан Васильович

провідний інженер

 

 

 

 

Савицький Василь Михайлович

провідний інженер

 

 

 

 

Мельник Наталія Петрівна

 

м.н.с

+38(032) 229-68-75

38-75

melnyk_natalija@ukr.net

Шефер Марек Славомирович

 

аспірант

+38(032) 229-68-75

38-75

 

Райтер Орест Констянтинович 

 

аспірант

+38(032) 229-63-51

38-75

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Публікації: 

Монографії

 1. Назарчук З.Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій / З.Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський – К.: Наук. думка, 2016. – 306 с.
 2. Nazarchuk Z., Skalskyi V., Serhiyenko O. Acoustic Emission. Methodology and Application – Springer International Publishing AG, 2017. – XIV, 283 p.
 3. Гудрамович В.С., Скальський В.Р., Селіванов Ю.М. Голографічне та акустико-емі­сійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів – Львів: Простір-М. – 2017. – 492 с.
 4. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 5.: Акустичні методи контрою деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій / Скальський В.Р., Карпаш О.М., Кошовий В.В., Недосєка А.Я., Станкевич О.М. – Львів: Простір-М, 2017. – 412 с.
 5. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 8.: Методи оцінювання залишкової міцності та довговічності елементів конструкцій за даними неруйнівного контролю / Андрейків О.Є., Пустовий В.М., Рудавський Д.В., Долінська І.Я., Семенов П.О. – Львів: Простір-М, 2017. – 460 с.
 6. Андрейків О.Є. Заповільнене руйнування матеріалів за локальної повзучості / О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський, І.Я. Долінська. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с.
 7. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. Посібник у 8-ми т. / За заг. ред. акад. З.Т. Назарчука. – Т. 7.: Інформаційні технології неруйнівного контролю / Яворський І.М., Почапський Є.П., Воробель Р.А., Русин Б.П. – Львів: Простір-М, 2018. – 508 с.

Статті

 1. Stankevych O. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis / Olena Stankevych, Valentyn Skalsky // Engineering Fracture Mechanics. – 2016. – 164. – P. 24–34.
 2. Stankevych O., Skalsky V. The vibration of a half-space due to a buried mode I crack opening // Wave Motion. – 2017. – 72. – P. 142–153.
 3. Olexandr Andreikiv, Valentyn Skalskyi, Iryna Dolinska Influence of corrosive-aggression medium on the residual resource of annular wheel of steam turbine under variable loads. International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering. 2017. Vol. 3. No 4. Р. 39–43.
 4. Valentyn Skalskyi, Olexandr Andreikiv, Iryna Dolinska Assessment of subcritical crack growth in hydrogen-containing environment by the parameters of acoustic emission signals. International Journal of Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. Р. 5217–5224.
 5. Skalskyi V., Makeev V., Stankevych O., Pavlychko R. Features of fracture of prosthetic tooth-endocrown constructions by means of acoustic emission analysis // Dental Materials. – 2018. – 34(3). – P. e46–e55.
 6. Skalskyi V., Stankevych O., Dubytskyi O. Estimation of effect of hydrogen on the parameters of magnetoacoustic emission signals // Journal of Magnetism end Magnetic Materials. – 2018. – 454. – P. 375–385.
 
Фотографії продукції, обладнання:
 
 
 
Патенти:

 

 1. Мокрий О.М., Муравський Л.І. Оптичний спосіб визначення локальної швидкості поверхневих акустичних хвиль. Патент на корисну модель №114501 від 10.03.2017.
 2. Скальський В.Р., Мокрий О.М. Спосіб визначення швидкості акустичних хвиль в твердих тілах із урахуванням впливу акустичного контакту. Патент на корисну модель № 119902 від 10.10.2017
 3. Скальський В.Р., Мокрий О. М., Рудавський Д.В., Канюк Ю.І. Спосіб визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль на неплоскій поверхні твердого тіла. Патент на корисну модель №130511 від 10.12.2018
 
Перелік партнерів відділу:
 1. Філія “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ПАТ “Укртранснафта”, 79058, м. Львів, вул. Липинського, 12
 2. ТзОВ “Укрзахіднафтогазсервіс”, 79017, м. Львів, вул. Коциловського, 7а.
 3. ПАТ “Укртрансгаз”, 01021, м. Київ, Кловський уз-віз, 9/1.
 4. СЕТЦ “Діалаб”, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 9б.
 5. Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
 6. Приватне акціонерне товариство “Львівський локомотиво-ремонтний завод”, 79018, м. Львів, вул. Залізнична, 1 а.
 7. Державне підприємство “Західний експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”, 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233 а.
 8. ТзОВ Науково-виробнича фірма «Зонд», 76002, м. Івано-Франківськ, вул.Микитинецька, 5а.
 9. Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна, 03113, м. Київ, Проспект Перемоги.
 10. ТзОВ «Українсько-німецьке спільне підприємство “ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА”, 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327 А.
 11. ТзОВ ”Науково-технічний центр ”Промтехдіагностика”, 76014, м. Ів-Франківськ,  вул. С. Височана, 47.
 12. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне», 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3.
 13. Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 

 

 
 
 

Кредо відділу: розроблення аналітико-числових методів розв’язування прямих та обернених задач теорії дифракції; визначення полів дефектів елементів конструкцій при їх зондуванні хвилями різної фізичної природи; встановлення параметрів дефектів за характеристиками розсіяного поля; виявлення нових фізичних закономірностей дифракційної взаємодії для створення діагностичних систем.
Основні напрямки досліджень: Вивчення взаємодії полів різної фізичної природи (електромагнітних, акустичних, пружних) з дефектами матеріалів і конструкцій в широкому частотному діапазоні. Розроблення методів та технічних засобів їх діагностування.

Склад відділу:

Куриляк
Дозислав Богданович
завідувач відділу;
доктор фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 263-32-00;
+38(032) 229-64-83; 34-83;
 
Назарчук
Зіновій Теодорович
головний науковий співробітник;
акад. НАНУ;
д-р фіз.-мат. наук; проф.;
тел.:+38(032) 263-30-88
+38(032) 264-94-27
Кулинич
Ярослав Петрович
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.наук.співр.;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Войтко
Мирон Васильович
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Тріщук
Оксана Богданівна
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Лисечко
Віктор Олегович
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-66-81; 36-81;
Шарабура
Олексій Михайлович
молодший науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-66-81; 36-81;
Іванська
Надія Іванівна
провідний інженер;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;

Фотографії продукції, обладнання:

         Публікації:
 1. Kuryliak D.B. Diffraction of axially-symmetric TM-wave from Bi-cone formed by finite and semi-infinite shoulders / D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura // Progress In Electromagnetic Research B. – 2016. – Vol. 68. – PP. 73–88.
 2. Kuryliak D.B. Axially-Symmetric TM-Waves Diffraction by Sphere-Conical Cavity / D.B. Kuryliak, Z.T. Nazarchuk, O.B. Trishchuk // Progress In Electromagnetic Research B. – 2017. – Vol. 73. – P. 1–16.
 3. Kuryliak D. Acoustic plane wave diffraction from a truncated semi-infinite cone in axial irradiation / D. Kuryliak, V. Lysechko // Journal of Sound and Vibration. – 2017. – Vol. 409. – P. 81–93.
 4. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Plane wave diffraction from a finite soft cone at oblique incidence,” Journal of Sound and Vibration, Vol. 438, pp. 309-323, Available online 11 September 2018.
 5. D. Kuryliak, V. Lysechko, “Scattering of the plane acoustic wave from a finite hollow rigid cone at oblique incidence,” Journal of Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM), published: 15 October 2018 (10p.).
 6. D. B. Kuryliak, K. Kobayashi, Z. T. Nazarchuk, “Wave diffraction problem from a semi-infinite truncated cone with the closed end,” Progress in Electromagnetics Research C, Vol. 88, pp. 251-267, 2018.
 7. D.B. Kuryliak, O.M. Sharabura “Axially symmetric TM-wave diffraction from bi-cone formed by semi-infinite and truncated semi-infinite cones” Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol 32, Issue 7, P. 812-825, 2018.
 8. Лисечко В.О. Ближнє акустичне поле кругової апертури, утвореної зрізом вершини напівнескінченного конуса / В.О. Лисечко, Д.Б. Куриляк // Доповіді НАНУ. – 2016. – №8. – С. 63–69.
 9. Тетерко А.Я. Специфика формирования электромагнитного поля трещиной усталостного происхождения при вихретоковом контроле / А.Я. Тетерко, В.І. Гутник // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2016, № 3. – С. 38–43.
 10. Метод формування інформаційного сигналу та підвищення точності вихрострумового контролю питомої електричної провідності матеріалу із виключенням впливу зазору / А.Я. Тетерко, Г.Г. Луценко, В.І. Гутник, О.А. Тетерко // Відбір і обробка інформації. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.5–11.
 11. Тригуб І.І. Локалізація видовжених дефектів у випадку переміщення джерела первинного поля по поверхні металевого виробу / І.І. Тригуб // Відбір і обробка інформації – 2016. – Вип. 43 (119). – С. 21–25.
 12. Джала В.Р. Виявлення межі неоднорідності у діелектричній структурі радіохвильовим методом / В.Р. Джала // Міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір і обробка інформації”. – 2016. – Вип. 43 (119). – С.63–70.
 13. Джала В.Р. Принципи побудови апаратно-програмного комплексу для неруйнівного контролю композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки / Л.І. Муравський, Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, В.Р. Джала, О.Г. Куць // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2017. – №1. – С. 37–42.
 
Українські Партнери:
 1. Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 2. Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, вул. Академіка Проскури 12, 61085,   м. Харків.
 3. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 79060, м. Львів,  вул. Наукова, 3-б.
Зарубіжні Партнери:
 1. Department of Mathematical Sciences, Delaware State University, Dover, USA
 2. Department of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo University 1-13-27 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8551, Japan

 

<< Назад 1 2 Вперед >>

Powered by CuteNews