ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Лабораторія №21
Системного аналізу науково-технічної інформації

Наукове кредо: розроблення методів та засобів пошуку і опрацювання науково-технічної інформації, технічне та організаційно-методичне забезпечення доступу до цієї інформації та її джерел для наукових підрозділів інституту.

Основні напрямки досліджень: розроблення архітектури інтелектуальної системи  розпізнавання змісту текстових документів на основі навчання онтології та автоматичного планування. Програмна реалізація прототипу інтелектуальної системи інформаційного пошуку наукових публікацій на основі розпізнавання змісту їх анотацій. Моделювання інформаційної системи підтримки прийняття рішень для відновлення та попередження аварій в міській водопровідній мережі. Технології телекомунікаційних мереж.

Галузі застосування результатів: інформаційні технології, штучний інтелект, пошук інформації, виявлення знань.

Досин
Дмитро Григорович
Завідувач лабораторії;
кандидат технічних наук;
старший науковий співробітник;
тел.: +38(032) 229-65-75; 35-75;
 

 
Ковалевич 
Віра  Михайлівна
провідний інженер
тел.: +38(032) 229-65-75; 35-75;
Франкевич
Людмила Франківна
к.т.н., м.н.с
тел.: 32-65
e-mail: frankevych@ipm.lviv.ua
Яценко
Андрій Олександрович
інженер 1 категорії
тел.: 35-74;
Гіль
Роман Іванович
інженер 1 категорії
тел.: 35-74;
Кравець
Олександр Андрійович
інженер
тел.: 35-74;
Яців
Петро Васильович
інженер
тел. 35-74;
Андрущакевич
Уляна  Юріївна
Інженер 1 категорії

Публікації:

 1. Dosyn D., Lytvyn V., Yatsenko A. DP-OPTIMIZATION OF STEEL CORROSION PROTECTION TECHNIQUES IN THE INTELLIGENT DIAGNOSTIC SYSTEM // Physicochemical Mechanics of Materials.– № 9.– Львів, 2012.– С. 329-333.
 2. Lytvyn V. Searching the Relevant Precedents in Dataspaces Based on Adaptive Ontology / Vasyl Lytvyn, Natalya Shakhovska, Volodymyr Pasichnyk, Dmytro Dosyn // Computational Problems of Electrical Engineering: International journal.– Lviv, 2012.– Vol.2, Num.1.– P.75-81.
 3. Lytvyn V. Intelligent Agent on the Basis of Adaptive Ontologies/ Vasyl Lytvyn Mykola Medykovskyj, Natalya Shakhovska, Dmytro Dosyn // Journal of applied computer science.– 2012.– Vol. 20, № 2.– P.71-77.
 4. Lytvyn V. Design of intelligent decision support systems using ontological approach / V.Lytvyn // An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Lviv. – 2013. – Vol. II. – No 1. – 31-38.
 5. Lytvyn V. An ontology based intelligent diagnostic systems of steel corrosion protection / V.Lytvyn, D.Dosyn, A.Smolarz. – Elektronika. – Poland. – N 8. – 2013. – Р. 22-24.
 6. Ковалевич В.М. Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій / В.М.Ковалевич, В.В. Литвин // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 39(115). – С. 82-90.
 7. Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій // Проблеми програмування : наук. журн. / Національна академія на­ук України; Інститут програмних систем. – Київ, 2013. – №4. – С. 43-52.
 8. Досин Д.Г. Компютерна система автоматизованії розбудови базової онтології Crocus // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Р.В. Вовнянка / Електротехнічні та комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Одеський Національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – № 13(89). – С. 135-143.
 9. Vasyl Lytvyn, Mariya Hopyak, Oksana Oborska. Method of automated development and evaluation of ontologies qualities of knowledge bases // Applied-computer-science-volume-10-number-4-2014 -p.92-97.

Перелік партнерів лабораторії:

 1. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 2. Інститут системного аналізу Польської академії наук, Варшава, Польща;
 3. Кафедра інформаційних технологій факультету технологій і управління Політехнічного інституту м. Леірія, Португалія.
Powered by CuteNews