ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

МН конференція «Хімія, фізика та технологія поверхні», Київ, 23–24 травня 2018р.

23–24 травня 2018 року в Києві

триватиме

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«Хімія, фізика та технологія поверхні»,

яку організовує

Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України.

 

 

Напрями роботи конференції.

1. Теорія хімічної будови та реакційна здатність поверхні твердих тіл.

2. Фізико-хімія поверхневих явищ.

3. Хімія, фізика і технологія наноматеріалів.

4. Медико-біологічні і біохімічні аспекти вивчення високодисперсних матеріалів.

 

Робочі мови – українська, англійська, російська.

 

Ключові дати.

Завершення реєстрації учасників – 20 березня 2018 року.

Завершення прийому тез доповідей – 5 квітня 2018 року.

 

Правила оформлення тез.

Тези подаються англійською мовою. Обсяг тез – 1 сторінка формату А4. Шрифт – Times New Roman 14 pt, міжрядковий інтервал 1.0. Поля: верхнє, ліве та праве – 2,5 см, нижнє – 3 см. Назва (bold 16 pt, вирівнювання по центру). І.П. Прізвище авторів (14 pt, вирівнювання по центру, прізвище доповідача підкреслити). Назва та адреса організації, факс, e-mail доповідача (Italic 14 pt, вирівнювання по центру). Текст вирівнюється по ширині сторінки і набирається без переносів, абзац – 1,25 см.

Тези доповідей буде опубліковано (в авторській редакції) на початок заходу. Оргкомітет має право відхилити тези, якщо вони не відповідають тематиці конференції.

Статті за матеріалами поданих доповідей можуть бути опубліковані (після рецензування) в журналі «Хімія, фізика та технологія поверхні» або збірнику «Поверхня».

 

Повну інформацію про конференцію розміщено на сайті Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України:

http://www.isc.gov.ua/index.php/ru/ .

 

Контактна особа для отримання додаткової інформації.

Старший науковий співробітник кандидат хімічних наук Ірина Валеріївна Лагута,

тел.: (044) 424-82-32, e-mail: icvmtt34@gmail.com .

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ:

http://www.isc.gov.ua/index.php/ua/konferentsiya-2018

0 Comments
Posted on 06 Mar 2018 by admin

Оголошення

Візит делегації Чжензянського технологічного університету

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України оголошує прийом до аспірантури на 2018р.

ХΙV МНТ конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 14–16 листопада 2018 р., Харків

Наші розробки

Наші партнери