ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

НП конференція “Аерокосм. технології в Україні: проблеми та перспективи”, 4.10.2017р., Київ (заявки приймаються до 22.09.2017р.)

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Науково-практичної конференції 

Національного центру управління та випробувань космічних засобів

Державного космічного агентства України

«АЕРОКОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

присвяченій 60-ій річниці запуску першого штучного супутника Землі

4 жовтня 2017 року

на базі Національного центру управління та випробувань космічних засобів

 

Місце проведення:

Київська обл., Вишгородський р-н,

с. Новосілки, ОПРЦ «Мрія»

Трансфер: від ст. м. Героїв Дніпра автобусом НЦУВКЗ (відправлення о 09.00) або рейсовим автобусом «Київ-Новосілки» до зупинки «Арсенал».

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Інформування експертного середовища щодо результатів впровадження аерокосмічних технологій у реальний сектор економіки, аналізу ризиків та обговорення шляхів подолання викликів.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1. Космічні та авіаційні системи: проблеми створення, випробування та експлуатації.

СЕКЦІЯ 2. Методологічні аспекти провадження космічної діяльності (дистанційне зондування Землі, навігація та зв'язок, моніторинг космічного простору, гео- та геліофізичний моніторинг).

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Заявка на участь у конференції.

2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами:

– друкований варіант, підписаний авторами, в одному примірнику;

- електронний варіант.

3. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Тези доповідей приймаються в одному примірнику, підписаному автором (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові), лише в повному комплекті необхідних документів.

2. Тези доповіді повинні бути обсягом до одної сторінки тексту формату А4, надруковані українською мовою у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегель – 14 пунктів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – множник 1.2.

3. Параметри сторінки: усі поля по 2,5 см, сторінки без нумерації.

4. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):

– шифр УДК даної роботи;

– прізвище та ініціали автора;

– науковий ступінь та вчене звання;

– назва організації.

5. Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, в центрі аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

6. Формули, малюнки та таблиці оформлюються у відповідних графічних редакторах.

7. Список літератури до тез доповіді наводяться за бажанням.

8. Назва електронного файлу складається із прізвищ першого або перших двох авторів та абревіатури організації: Петренко НУОУ.doc.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

УДК 519.946

М.М. Седлецький, д-р. фіз.-мат. наук

Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, м. Житомир

М.С. Холодний

Національний авіаційний університет, м. Київ

 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ШЛЯХОМ ФІЛЬТРАЦІЇ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ

 

Текст тез …

 

 

У збірник тез доповідей будуть включені матеріали, які надійшли не пізніше 22 вересня 2017 року.

 

Тези доповідей публікуються в авторській редакції.

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез доповідей.

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Науково-практичній конференції

«Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перспективи»

 

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Організація

 

Посада

 

Адреса

 

Телефон

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

  • Виступ з доповіддю на пленарному засіданні
  • Виступ з доповіддю на засіданні секції № _____
  • Виступ з повідомленням
  • Як учасник

Назва доповіді ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Організаційно-конференційний внесок відсутній.

2. Доповіді учасників, визнані оргкомітетом кращими, будуть опубліковані в журналі «Аерокосмічні технології».

3. Транспортні витрати, харчування та проживання оплачуються учасниками конференції самостійно.

4. Реєстрація учасників – з 8.30 до 10.00.

5. Можливе розміщення (100 грн/доба) та харчування (60 грн комплексний обід) учасників конференції на базі ОПРЦ «Мрія»

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Відділ науково-дослідної та випробувальної роботи

Національного центру управління та випробувань космічних засобів

вул. Московська, 8,

м. Київ, 01010

Тел. (044) 281-62-98

E-mail: magazine@spacecenter.gov.ua

0 Comments
Posted on 31 Aug 2017 by admin

Оголошення

ХΙV МНТ конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 14–16 листопада 2018 р., Харків

Компанія Huawei оголосила про старт інноваційної дослідницької програми HIRP OPEN 2018

Премія «Для жінок у науці – 2018»

Наші розробки

Наші партнери