ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про наш інститут

Інститут, заснований у 1951 pоці, сьогодні – відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

Детальніше

Основні напрями наукових досліджень ФМІ

Фізичні основи
та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування

Фізико-хімічна механіка
руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.

Новини

Захист дисертації м.н.с. відділу №11 ФМІ НАНУ ВОЙТОВИЧА А.А. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

31 травня 2017 року о 14.00 год.

у конференцзалі ФМІ НАН України

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

відбудеться

прилюдний захист дисертації

м.н.с. відділу №11 “Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів” 

ФМІ НАН України

Войтовича Андрія Андрійовича

“ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУКТУРИ НАПЛАВЛЕНИХ ШАРІВ

СИСТЕМИ Fe-Cr-B-C ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ”,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

зі спеціальності  05.02.01 – матеріалознавство.

 

Науковий керівник:

доктор технічних наук, ст.н.с. Похмурська Ганна Василівна,

Національний університет “Львівська політехніка”,

завідувач кафедри зварювального виробництва,

діагностики та відновлення металоконструкцій

 

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Голубець Володимир Михайлович,

Національний лісотехнічний університет України,

завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування

 

кандидат технічних наук, доцент Колесніков Валерій Олександрович,

Державний заклад “Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка”

 

0 Comments
Posted on 29 May 2017 by admin

Оголошення

Засідання наукового та кваліфікаційного семінару ФМІ НАНУ “Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів”

IX Міжн. конференція ICPYS LTP 2018, 4-8 червня 2018 року, Харків

НМ семінар "Використання БД EBSCO (ASC та INSPEC) у наукометричних та наукових дослідженнях", 29.11.2017, Львів

Наші розробки

Наші партнери