ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Оголошується конкурс проектів за ЦП НД НАНУ «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)»

Термін дії проектів: 2018 – 2020 рр.

         Президія НАН України та Наукова рада Цільової програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр. повідомляють, що на виконання постанови Президії НАН України від 01.12.2017 № 310 «Про результати виконання Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень та Об’єднаним інститутом ядерних досліджень «Ядерна матерія в екстремальних умовах»» оголошується конкурс проектів за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)».

 

     Мета Програми – подальший розвиток в інститутах НАН України фундаментальних досліджень з фізики високих енергій та ядерної фізики – галузях науки, де сьогодні серйозне просування вперед можливе тільки на шляху приєднання до визнаних міжнародних наукових колективів.

    Концептуально Програма передбачає об’єднання зусиль усіх зацікавлених колективів НАН України та створення умов, які забезпечували б їхню участь у спільних наукових і технологічних проектах провідних міжнародних лабораторій світу у тому числі – ЦЕРН, LNGS (Національна лабораторія “Gran Sasso”), GSI Fair та ін.

 

   Структурно програма має два розділи, які передбачають розвиток співробітництва НАН України в галузях «фізика високих енергій» та «ядерна фізика»

 

   Основними завданнями Програми є:

  • забезпечення високого рівня досліджень з фізики високих енергій та ядерної фізики, які виконуються установами НАН України, шляхом активної участі у наукових та технологічних проектах ЦЕРН та інших колаборацій, зокрема у створенні нового колайдера CLIC та розробці нових прискорювачів для адронної терапії;
  • забезпечення участі українських науковців в організації та проведенні фундаментальних досліджень з фізики високих енергій щодо експериментального підтвердження ефектів, передбачених українськими фахівцями;
  • забезпечення безпосередньої участі українських науковців в експериментах, які здійснюють ЦЕРН, GSI Fair, LNGS та інші міжнародні колаборації (за умови наявності підтверджень з боку колаборацій про зацікавленість у співпраці з українськими партнерами);
  • забезпечення обміну інформацією, підтримка подальшого розвитку ГРІД-технологій та інших інформаційних інновацій.

Умови конкурсу Програми наведено нижче.

Форми запиту для участі в конкурсі додаються до цього оголошення.

 

         Термін подання запитів – до 20 березня 2018 року

 

Умови конкурсу наукових проектів, спрямованих на виконання завдань цільової програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)»

Термін дії проектів: 2018 – 2020 рр.

1. У конкурсі беруть участь проекти, виконавцями яких є установи НАН України.

2. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, що спрямовані на виконання завдань Програми.

3. Перевага надається проектам, які відповідають концепції Програми та спрямовані на вирішення основних  завдань Програми.

4. Виконавець проекту зазначає планові обсяги фінансування на 3 роки (в межах терміну виконання програми), але фінансування проекту визначається НАН України щорічно на поточний рік.

5. Для участі в конкурсі виконавець у зазначений в оголошенні термін має подати запити на виконання проекту, оформлений відповідно до форм запитів українською та англійською мовами у 2-х примірниках кожний. Запити, що не відповідатимуть цим вимогам або неправильно заповнені, не розглядатимуться.

6. Заповнені форми запитів подаються до Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України в електронній формі (у форматі MS Word) на CD-ROM або надсилаються на електронну адресу kocheshev@nas.gov.ua  (в темі листа вказати «запит-ЦЕРН-2018») та паперовому вигляді (по 2 примірники українською та англійською мовами, за адресою: 01601, м. Київ 30, вул. Володимирська, 54, Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, кімната 229, тел. (044) 239-65-32, (044) 235-23-64).

7. Дата подання запитів визначається за датою реєстрації запиту у Відділенні ядерної фізики та енергетики НАН України або датою відправлення паперових форм (за поштовим штемпелем).

8. Кожна пропозиція буде зареєстрована та передана до Наукової ради Програми. Після проведення наукової експертизи, її результати будуть розглянуті та у разі доцільності виконання проекту затверджені Науковою радою Програми.

9. У разі недостатнього фінансування Програми виконання деяких проектів, які отримали позитивну оцінку, за рішенням Наукової ради Програми може бути перенесено на наступний рік.

10. Запити на проект, який за результатами конкурсу не прийнято до виконання, не повертаються.       

11. Форму запиту розміщено на сайті НАН України.

12. Термін подання пропозицій – до 20 березня 2018 року.

 

Постанова Президії НАН України від 01.12.2017 № 310 Про результати виконання Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень та Об’єднаним інститутом ядерних досліджень «Ядерна матерія в екстремальних умовах»:

http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-171201-310-0.pdf

 

Концепція Цільової програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.:

http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-171201-310-1.pdf

 

Запит на проведення наукової роботи за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3809

 

APPLICATION FORM to participate in the Call announced by the NAS of Ukraine Targeted research program «Fundamental research on high-energy physics and nuclear physics (international cooperation)»

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3809