ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

МНП конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», Івано-Франківськ, 14–19 травня 2018р.

14–19 травня  2018 року в Івано-Франківську

(на кафедрі інформатики факультету математики та інформатики

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника)

відбудеться

Міжнародна науково-практична конференція

«Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання».

 

Організатори заходу – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Вінницький національний технічний університет.

 

До конференції долучаться Міністерство освіти і науки України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Національний авіаційний університет, Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE; Українська секція), Асоціація «Інформаційні технології України», Громадська організація «Івано-Франківський ІТ кластер», а також зарубіжні учасники – Лодзький університет, AGH Науково-технологічний університет (обидва – Польща), Економічна академія «Д.А. Ценов» (Болгарія), Фінансово-економічний інститут Таджикистану, Новий університет Лісабона (Португалія), Азербайджанська державна нафтова академія, Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі.

 

Основні напрями роботи конференції.

Секція 1. Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення.

Секція 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції.

Секція 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації.

Секція 4. Цифрова обробка та ущільнення інформації.

Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Секція 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж.

Секція 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем.

Секція 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей.

 

Робочі мови: українська, англійська, польська.

 

Планується:

  • до початку конференції – видання збірника матеріалів конференції із наданням ISBN;
  • під час конференції – можливість дистанційної участі в засіданнях секцій засобами Skype;
  • після закінчення конференції – он-лайн опублікування матеріалів конференції.

 

Матеріали доповідей, рекомендованих рішеннями секційних засідань, буде видано в наукових фахових виданнях України («Вісник ВПІ», «Вісник ПНУ», «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», «Наукові праці ВНТУ», «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології», «Карпатські математичні публікації», «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології», «Mathematical Modeling and Computing»).

 

Заявки на участь у конференції та матеріали доповідей приймаються до 31 березня 2018 року.

Докладну інформацію шукайте на сайті конференції:

http://itcm.comp-sc.if.ua