ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

НП конференція “Аерокосм. технології в Україні: проблеми та перспективи”, 4.10.2017р., Київ (заявки приймаються до 22.09.2017р.)

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Науково-практичної конференції 

Національного центру управління та випробувань космічних засобів

Державного космічного агентства України

«АЕРОКОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

присвяченій 60-ій річниці запуску першого штучного супутника Землі

4 жовтня 2017 року

на базі Національного центру управління та випробувань космічних засобів

 

Місце проведення:

Київська обл., Вишгородський р-н,

с. Новосілки, ОПРЦ «Мрія»

Трансфер: від ст. м. Героїв Дніпра автобусом НЦУВКЗ (відправлення о 09.00) або рейсовим автобусом «Київ-Новосілки» до зупинки «Арсенал».

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Інформування експертного середовища щодо результатів впровадження аерокосмічних технологій у реальний сектор економіки, аналізу ризиків та обговорення шляхів подолання викликів.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1. Космічні та авіаційні системи: проблеми створення, випробування та експлуатації.

СЕКЦІЯ 2. Методологічні аспекти провадження космічної діяльності (дистанційне зондування Землі, навігація та зв'язок, моніторинг космічного простору, гео- та геліофізичний моніторинг).

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Заявка на участь у конференції.

2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами:

– друкований варіант, підписаний авторами, в одному примірнику;

- електронний варіант.

3. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Тези доповідей приймаються в одному примірнику, підписаному автором (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові), лише в повному комплекті необхідних документів.

2. Тези доповіді повинні бути обсягом до одної сторінки тексту формату А4, надруковані українською мовою у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегель – 14 пунктів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – множник 1.2.

3. Параметри сторінки: усі поля по 2,5 см, сторінки без нумерації.

4. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):

– шифр УДК даної роботи;

– прізвище та ініціали автора;

– науковий ступінь та вчене звання;

– назва організації.

5. Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, в центрі аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

6. Формули, малюнки та таблиці оформлюються у відповідних графічних редакторах.

7. Список літератури до тез доповіді наводяться за бажанням.

8. Назва електронного файлу складається із прізвищ першого або перших двох авторів та абревіатури організації: Петренко НУОУ.doc.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 

УДК 519.946

М.М. Седлецький, д-р. фіз.-мат. наук

Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, м. Житомир

М.С. Холодний

Національний авіаційний університет, м. Київ

 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ШЛЯХОМ ФІЛЬТРАЦІЇ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ

 

Текст тез …

 

 

У збірник тез доповідей будуть включені матеріали, які надійшли не пізніше 22 вересня 2017 року.

 

Тези доповідей публікуються в авторській редакції.

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез доповідей.

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Науково-практичній конференції

«Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перспективи»

 

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Організація

 

Посада

 

Адреса

 

Телефон

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

  • Виступ з доповіддю на пленарному засіданні
  • Виступ з доповіддю на засіданні секції № _____
  • Виступ з повідомленням
  • Як учасник

Назва доповіді ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Організаційно-конференційний внесок відсутній.

2. Доповіді учасників, визнані оргкомітетом кращими, будуть опубліковані в журналі «Аерокосмічні технології».

3. Транспортні витрати, харчування та проживання оплачуються учасниками конференції самостійно.

4. Реєстрація учасників – з 8.30 до 10.00.

5. Можливе розміщення (100 грн/доба) та харчування (60 грн комплексний обід) учасників конференції на базі ОПРЦ «Мрія»

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Відділ науково-дослідної та випробувальної роботи

Національного центру управління та випробувань космічних засобів

вул. Московська, 8,

м. Київ, 01010

Тел. (044) 281-62-98

E-mail: magazine@spacecenter.gov.ua