ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

За ініціативи Ради молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту в інституті з ІІІ кварталу 2008 р. відновилися засідання Семінарів молодих учених, які з цього часу були названі: „Наукові школи ФМІ – естафети поколінь”.

Метою цих семінарів є підвищення професійної кваліфікації та наукового рівня молодих науковців і спеціалістів; обмін ідеями та підходами молодих науковців різних відділів, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу та захисту основних положень роботи, звіти різноманітних стипендіатів; а також лекційні виступи провідних учених інституту для збільшення наукового світогляду молодих науковців і спеціалістів.
Співкерівниками даних семінарів були призначені пров. н.с. відділу водневих технологій та гідридного матеріалознавства Завалій Ігор Юліанович та ст.н.с. відділу відбору та обробки стохастичних сигналів Ісаєв Ігор Юрійович. З 1 вересня 2009р., разом з Завалієм І.Ю. семінаром керує н.с. відділу фізико-математичних основ неруйнівного контролю та діагностики Синявський Андрій Тадейович.
До засідань семінарів залучають молодих науковців і спеціалістів як з інституту, так і з інших академічних та освітянських закладів України.

За час з 2008р. на семінарі було заслухано наступні доповіді:

 

28 жовтня 2008 р.
„МЕХАНІКА РУЙНУВАННЯ І МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОГРЕС”
академік НАН України, д.т.н., професор Панасюк В.В.


 

25 березня 2009 р.
„РОДЗИНКИ ДЕГРАДАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ”
д.т.н., професор Никифорчин Г.М.

 

„ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ З КУТОВИМИ ВИРІЗАМИ”
д.ф-м.н., професор Саврук М.П.

 

„НОВІ ПОГЛИНАЧІ ВОДНЮ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ МАГНІЮ”
к.х.н. Денис Р.В.


 

1 червня 2009 р.
„МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І АНАЛІЗ СТОХАСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ”
д.ф-м.н., професор Яворський І.М.


 

6 травня 2009 р.
„РІДКОМЕТАЛЕВА КОРОЗІЯ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ РЕАКТОРІВ СИНТЕЗУ І ДІЛЕННЯ”
к.т.н., н.с. Цісар В.П.


 

31 березня 2010 р.
„КОНСТРУЮВАННЯ АЛГЕБР ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ЛОГАРИФМІЧНОГО ТИПУ”
д.т.н., проф. Воробель Р.А.


 

20 квітня 2010 р.
„ПРО ОЦІНКУ РОЗМІРУ КРИСТАЛІТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ РОЗШИРЕННЯ ПІКІВ НА ДИФРАКТОГРАМАХ”
інж. І-ої кат. Лютий П.Я.


 

20 травня 2010 р.
„ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИРОБІВ З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ”
ст.н.с., к.т.н. ЯСЬКІВ О.І.

 

„ВПЛИВ ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ НА ОПІР ВТОМИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ”
аспірант з відривом від виробництва ТРУШ В.С.

 

„ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ В ОКОЛІ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПІД СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ”
інж. І-ої кат. ЮХИМ Р.Я.


 

21 червня 2010 р.
„РОЛЬ АКАДЕМІКА Г.В.КАРПЕНКА У РОЗВИТКУ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ”
член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор ПОХМУРСЬКИЙ В.І.


 

29 вересня 2010 р.
„ОЦІНЮВАННЯ ЦІННОСТІ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ МЕТОДОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ”
ст.н.с., к.т.н. Д.Г. ДОСИН


 

16 листопада 2010 р.
„РОЗРОБЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДУ З ТРІЩИНО ПОДІБНИМИ ДЕФЕКТАМИ У РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ РІЗНОГО СКЛАДУ”
н.с., к.т.н., докторант О.Л. БІЛИЙ


 

22 листопада 2010 р.
„РОЗВИТОК МЕТОДІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТОМОГРАФІЇ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ З КРИВОЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ ТА ЗА КРИВОЛІНІЙНИМИ ПРОЕКЦІЯМИ”
м.н.с. Р.І. РОМАНИШИН


 

22 листопада 2010 р.
„МЕТОД МАГНЕТО АКУСТИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПЛОСКІ ТРІЩИНИ”
к.т.н., н.с Д.В. РУДАВСЬКИЙ


 

22 листопада 2010 р.
„ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ ТИТАНУ З ОКСИНІТРИДНИМИ ПОКРИТТЯМИ”
м.н.с. О.В. ТКАЧУК


 

25 листопада 2010 р.
„МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ВІД ТОНКОЇ ПЛАСТИНИ З ТРІЩИНОЮ”
м.н.с. І.Й. МАЦЬКО


 

25 листопада 2010 р.
„ОБРОБКА СИГНАЛІВ: ФАКТИ ТА ВИМИСЛИ”
ст.н.с., к.т.н. І.Б. КРАВЕЦЬ


 

09 лютого 2011 р.
„ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ОБМІНІВ ФОНДУ ІМ. ФУЛБРАЙТА”
координатор програм для проведення наукових досліджень фонду ім. Фулбрайта НАТАЛЯ ЗАЛУЦЬКА


 

28 лютого 2012 р.
„ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТУ БЕРКГАУЗЕНА ДЛЯ ОЦІНКИ ВОДНЕВОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ ФЕРОМАГНЕТИКІВ”
д.т.н., професор В.Р. СКАЛЬСЬКИЙ


 

22 березня 2012 р.
„ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ ПОВЕРХНІ”
к. т. н., ст. н. с. Т.І. ВОРОНЯК


 

11 квітня 2012 р.
„ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ЗА СКЛАДНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ”
д. т. н., ст. н. с. Я.Л. ІВАНИЦЬКИЙ
 
 

Електронний архів ФМІ


 

Шановний користувач!

 

До Вашої уваги та послуг - електронний архів документів Фізико-механічного інституту НАН України.

 

Під час внесення документа у Вас є можливість встановити пароль для обмеження доступу до нього. Незастосування паролю забезпечує відкритий доступ. Розширення імені файлу (літери після останньої крапки) повинно вірно відображати формат файлу.

Голова Ради молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАН України
 
Канюк Юрій Ігорович
Кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу акустичних методів та засобів технічної діагностики (№2).
Наукові інтереси: діагностика матеріалів, математичне моделювання, механіка руйнування матеріалів.
Захоплення: більярд, велопрогулянки, настільний теніс.
Контактні дані:
+38(032) 229 68 75
kaniukyurii@gmail.com
 
 
 
 
Заступники голови РМНС ФМІ НАН України
 
Дацко Богдан Миколайович
Кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу корозії та протикорозійного захисту (№6).
Наукові інтереси: металографічний та фазовий аналізи структури покриттів, корозія металів, захист металоконструкцій від корозії та корозійно-механічного руйнування у сірководневих середовищах.
Захоплення: література, спорт, шахи.
Контактні дані:
+38(032) 263 11 57
datsko.bohdan@gmail.com
 
 
Лаврись Сергій Мирославович
Молодший науковий співробітник відділу високотемпературної мiцностi конструкцiйних матерiалiв у газових та рiдкометалевих середовищах (№15).
Наукові інтереси: матеріалознавство, титанові сплави, інженерія поверхні, трибологія.
Захоплення: туризм, настільні ігри, книги, музика.
Контактні дані:
+380 322 296 343
lavrys92@gmail.com
 
Секретар РМНС ФМІ НАН України
Даниляк Марія–Олена Михайлівна
Кандидатка хімічних наук, молодша наукова співробітниця відділу корозії та протикорозійного захисту (№ 6)
Наукові інтереси: розробка протикорозійних покриттів з інгібованими пігментами, які проявляють свою дію внаслідок впливу корозивних середовищ.
Захоплення: туризм, музика, література
Контактні дані:
+38(032) 263 33 85
danyliak-olena@ukr.net
 
Члени РМНС ФМІ НАН України
Мельник-Соловей Наталія Петрівна
Кандидатка технічних наук, молодша наукова співробітниця відділу акустичних методів та засобів технічної діагностики (№2).
Наукові інтереси: математичне моделювання, магнетопружна акустична емісія, рух доменних стінок феромагнетних матеріалів.
Захоплення: туризм, музика, література.
Контактні дані:
+38(032) 229 68 75
melnyk_natalija@ukr.net
 
 
 
 
 
Івченко Дарія Вікторівна
Молодша наукова співробітниця відділу інформаційних технологій дистанційного зондування (№8).
Наукові інтереси: ГІС, дистанційне зондування Землі, екологія, аналіз космічних знімків.
Захоплення: подорожі, книги, hand made.
Контактні дані:
+38(032) 229 65 18
darusichka@gmail.com
 
 
Чорненький Андрій Борисович
Кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник теоретичних основ механіки руйнування (№4).
Наукові інтереси: механіка руйнування
Контактні дані:
+38(032) 229 69 03
A.B.Chornenkyi@gmail.com
 
Штойко Іван Павлович
Кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів (№3).
Наукові інтереси: механіка руйнування матеріалів, експлуатаційна міцність..
Захоплення: малювання, нейронауки, психологія, подорожі.
Контактні дані:
+38(032) 229 62 94
ivan.shtoyko@gmail.com
Максішко Юлія Ярославівна
Інженерка відділу корозії та протикорозійного захисту (№6)
Наукові інтереси: механізм корозії металів в агресивних середовищах.
Захоплення: музика, спорт, подорожі.
Контактні дані:
+38(032) 263 33 85
maksishkoy@gmail.com
Кухар Іван Степанович
Кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу матеріалознавчих основ інженерії поверхні (№5)
Наукові інтереси: дослідження впливу рідкометалевих середовищ на властивості конструкційних матеріалів, які є кандидатними матеріалами для новітніх ядерних енергетичних установок.
Захоплення: спорт, туризм
Контактні дані:
+38(032) 229 66 72
ivankukhar96@gmail.com
Шляхетка Христина Сергіївна
Молодша наукова співробітниця відділу матеріалознавчих основ інженерії поверхні (№5)
Наукові інтереси: мікроструктурний аналіз та корозійні дослідження титану та його сплавів, отриманих методом порошкової металургії
Захоплення: книги, вишивка
Контактні дані:
+38(032) 229 63 43
khshvachko@gmail.com
 
ПОЛОЖЕННЯ
про раду молодих науковців та спеціалістів Фізико-Механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада молодих науковців та спеціалістів Фізико-Механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної Академії Наук України (далі – Рада) – орган самоврядування працівників ФМІ НАН України віком до 35 років, що поновлює свою роботу відповідно до постанови Президії Національної Академії Наук України № 206 від 23.06.99 р. з метою залучення до роботи в інституті обдарованої наукової молоді та створення сприятливих умов для її
1.2. Рада як громадська організація легалізує свою діяльність у місцевих органах влади методом повідомлення.
1.3. У своїй діяльності Рада керується принципами відкритості, толерантності, демократичності та добровільності, заохочує ініціативу і широко залучає до роботи всіх працівників інституту.
1.4. Вчена рада ФМІ НАН України затверджує голову, чисельність, склад та зміни до складу Ради.
1.5. Результати роботи Ради оцінюються з погляду ефективності використання затрачених інтелектуальних, фінансових та інших ресурсів.
1.6. Діяльність Ради припиняється за рішенням самої Ради, Вченої ради інституту та в інших випадках, передбачених законодавством України.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Сприяти підвищенню професійної кваліфікації наукової молоді інституту.
2.2. Забезпечувати актуальною інформацією про конференції, конкурси, яка становитиме інтерес для науковців інституту.
2.3. Сприяти розширенню особистих контактів, науковій співпраці молодих фахівців у межах інституту та поза ним, налагоджувати контакти зарубіжними колегами та партнерами.
2.4. Організовувати конференції молодих науковців ФМІ з публікацією їхніх матеріалів.
2.5. Сприяти вирішенню внутрішньоінститутських проблем.
2.6. Організовувати відпочинок, дозвілля та оздоровлення молоді інституту.
2.7. Налагоджувати контакти з місцевими органами влади для вирішення проблем молоді.
2.8. Підтримувати обдаровану молодь серед студентів ВУЗів, налагоджувати контакти з ними для залучення до виконання проектів, над якими працюють науковці інституту.
2.9. Брати участь в атестації молодих кадрів, допомагати молодим науковцям і спеціалістам інституту у професійному зростанні (публікація наукових праць, захист дисертацій тощо).
3. КОМПЕТЕНЦІЇ РАДИ
3.1. Обирати заступників та відповідального секретаря за поданням голови Ради.
3.2. Вносити пропозиції щодо складу Ради на розгляд Вченої ради інституту.
3.3. Давати рекомендації молодим науковцям інституту та іншим претендентам при вступі до аспірантури ФМІ, під час атестацій наукових кадрів, для присвоєння іменних стипендій та надання премій для молодих науковців.
3.4. Звертатися до дирекції, профкому, служб та підрозділів інституту від імені молодих науковців для вирішення їхніх проблем.
3.5. Представляти організацію молодих науковців ФМІ у відносинах з аналогічними самоврядними організаціями інших наукових установ.
3.6. Захищати інтереси молодих науковців ФМІ перед органами державної влади ти місцевого самоврядування, територіальними та міжнародними організаціями молодих науковців та спеціалістів.
3.7. Організовувати та проводити семінари, конференції, поїздки, відряджати своїх представників для участі з переговорах та нарадах.
3.8. Розміщувати на WЕВ-сторінці в Інтернеті інформаційні матеріали.
3.9. Організовувати телеконференції молодих науковців ФМІ, а також інших наукових установ та ВУЗів .
3.10. Приймати до свого розгляду будь-які питання, що стосуються успішного та ефективного виконання службових обов’язків молодих науковців та їхнього професійного зростання.
4 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Роботу Ради організовує голова Ради.
4.2. Голова Ради, в межах своєї компетенції:
- скликає ї веде засідання Ради;
- організовує підготовку питань і матеріалів на розгляд Ради;
- представляє Раду у відносинах з державними і громадськими органами та організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами і громадянами.
4.3. Рада приймає рішення, рекомендації, висновки.
4.4. Склад та керівництво Ради обирається терміном на 1 рік.
4.5. Рада обирає голову Ради: заступників та відповідального секретаря за поданням голови.
4.6. Голова ради не може бути обраним більш ніж на два терміни.
4.7. На час відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників.
4.8. Засідання Ради протоколюється.
4.9. Ведення протоколу засідання Ради здійснює відповідальний секретар, а в разі відсутності секретаря – один із членів Ради. Протокол підписують головуючий та відповідальний секретар.
4.10. Основною формою діяльності Ради є засідання Ради, які скликаються в разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.
4.11. У разі потреби Рада може
- бути скликана позачергово, у тому числі на вимогу та за ініціативи половини її складу за умови завчасного повідомлення всіх членів Ради;
- створювати тимчасові чи постійні комісії з основних напрямків своєї діяльності, комісії керуються положенням Ради та законом „Про місцеве самоврядування”.
4.12. Для вивчення та підготовки окремих питань Рада може утворювати підготовчі комісії робочі групи, організаційний комітет із залученням членів Ради, представників громадськості, вчених і спеціалістів.
4.13. На засідання Ради можуть бути запрошені керівники та працівники інституту, керівники підприємств і відомств.
4.14. Члени Ради зобов’язані брати участь у засіданнях Ради, підготовці питань на Раду, виконувати доручення Ради.
4.15. Розгляд питань та прийняття рішень здійснюється відповідно до регламенту Ради.
4.16. Рішення Ради, прийняте в рамках її компетенції, є обов’язкове до виконання і може бути переглянуте на засіданні комісії Вченої ради по роботі з науковою молоддю у тижневий термін.
4.17. Голова Ради є членом Вченої Ради.
4.18. Голова Ради або член Ради за поданням голови є членом профкому.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
5.1. Засідання Ради легітимне, коли присутня більш, ніж половина її членів.
5.2. До керівництва Ради входить голова, заступники та відповідальний секретар.
5.3. До розгляду приймаються лише питання, з яких підготовлено проекти рішень.
5.4. Членами Ради заздалегідь повідомляється порядок денний чергового завдання.
5.5. Рішення Ради правомірне, якщо за нього проголосувало більше, ніж половина чисельного складу Ради.
5.6. Питання, що стосуються конкретних осіб, вирішуються таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.
 
Кращий молодий науковець 2016
 
Доброго дня, шановні керівники підрозділів інституту,
оголошено конкурс "Кращий молодий науковець ФМІ НАН України" у 2016 році.
Прохання проінформувати Ваших молодих співробітників та аспірантів.
Термін подачі заявок на участь у Конкурсі до 30 листопада 2016 року.
Детальні умови Конкурсу (Положення про проведення Конкурсу), а також форми, що необхідні для подачі заявки (Додатки 1-2) в доданих файлах.
Заявки подавати в кімнату 68 головного корпусу (роб.тел. 32-65).
 
З повагою, 
Голова РМНС ФМІ НАН України
Людмила Франкевич.
 
Додаток 1(завантажити)
Додаток 2(завантажити)

Відд. №

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Обов’язки  члена  профкому

2

Ст.н.с.,

к.т.н.

Клим

Богдан Петрович

Голова профкому,

голова комісії соцстраху.

1

Ст.н.с.,

к.т.н.

Кулинич

Ярослав Петрович

Секретар профкому,

член комісії соцстраху.

33

ФЕВ

Зав. сек.

бух. обл.

Корінь

Галина Ярославівна

Член комісії соціального страхування.

17

М.н.с.,

кт.н.

Подгурська

Вікторія Ярославівна

Заступник голови профкому, голова комісії з орг. роботи.

15

Н.с.,

к.т.н.

Труш

Василь Степанович

Член комісії з організаційної роботи.

7

М.н.с.,

к.т.н.

Франкевич

Людмила Франківна

Заступник голови профкому, голова комісії соц. захисту.

10

Пр.н.с.,

д.т.н.,проф.

Стащук

Микола Григорович

Член комісії соціального захисту.

13

Н.с.,

к.т.н.

Засадний

Тарас Миронович

Член комісії соціального захисту.

3

Ст.н.с.,

к.т.н.

Сидор

Петро Якимович

 Голова комісії з культурно-просвітницької роботи.

1

Н.с.,

к.ф.-м.н.

Тріщук

Оксана Богданівна

Член комісії з культурно - просвітницької роботи.

л. 9

Інж.

1 кат.

Кулик

Оксана Богданівна

Член комісії з культурно - просвітницької роботи

12

Ст.н.с.,

к.т.н.

Штаюра 

Степан Теодорович

Голова комісії з охорони праці

11

Ст.н.с.,

к.т.н.

Корній

Сергій Андрійович

Член комісії з охорони праці

16

Інж.

1 кат.

Дацко

Богдан Миколайович

Член комісії з охорони праці

12

Гол. констр.

Дмитрів

Зіновій Володимирович

  Голова комісії з науково-економічних питань

л. 8

Зав. лаб.

к.т.н.

Івантишин

Олег Любомирович

Член комісії з науково-економічних питань

 

 

Відд. №

Посада

Прізвище, ім’я,

 по-батькові

Обов’язки  члена  профкому

Дир.

Заст. дир.

з НР

Досин

Дмитро Григорович

Голова комісії соцстраху

   (від адміністрації)

2

Ст.н.с.,

к.т.н.

Клим

Богдан Петрович

Заступник голови комісії соцстраху

(від профкому)

22

Зав. архівом

Проців

Надія Михайлівна

Секретар комісії соцстраху

(від адміністрації)

32

Інж. з підг. кадр.

Єфремова

Ольга Володимирівна

Член комісії соцстраху   

    (від адміністрації)

33

ФЕВ

Зав. сек.

бух. обліку

Корінь

Галина Ярославівна

Член комісії соцстраху     

  (від профкому)

33

ФЕВ

Провідний

бухгалтер

Чапляк

Лілія Борисівна

Член комісії соцстраху     

  (від адміністрації)

1

Ст.н.с.,

к.т.н.

Кулинич

Ярослав Петрович

Член комісії соцстраху      

(від профкому)

ПК

Бухгалтер

ПК

Курило

Галина Михайлівна

Член комісії соцстраху     

  (від профкому)

№ відділу

(лаб., служби)

ПІП

відд. (лаб., сл.)

Дирекція

Сохоцька Любов Іванівна

1

Іванська Надія Іванівна

2

Почапський Євген Петрович

3

Сидор Петро Якимович

4

Біда Надія Михайлівна

5

Личак Олег Васильович

6

Семенюк Оксана Миколаївна

7

Берегуляк Олена Романівна

8

Косаревич Ростислав Ярославович.

Л-8

Івантишин Олег Любомирович

Л-9

Кулик Оксана Богданівна

10

Сиротюк Андрій Михайлович

Л-10

Гаврилюк Марія Романівна

11,  Л-11

Рацька Надія Богданівна

12

Штаюра Степан Теодорович

13

Засадний Тарас Миронович.

14

Сірак Ярина Ярославівна

15

Труш Василь Степанович

16

Дацко Богдан Миколайович

17

Чепіль Роман Володимирович

Л-43

Кушнір Ірина Михайлівна

22 - бібліот., архів, канц., ред.

Кулик Галина Михайлівна

31 РСВ

Пермінова Ольга Дмитрівна

32 - ВК і юрисконсульт

Сало Руслана Степанівна

33 ФЕВ

Луцик Нестор Андрійович

40 - сл. гол. енерг.

Семенина Іван Йосипович

41 - сл. гол. мех., сл. зв’язку

Козицька Леся Микитівна

42 - сл. госп. відд.

Кокуляк Андрій Теодорович

45 - сл. тех. заб. н.д.р.

Репета Марія Ярославівна

46 - сл. охорони

Герега Степан Степанович

47 ШЕБ

Пилиповець Любов Василівна

48 БТ «Опір»

Марцун Оксана Іванівна

49 - сл. мат.-тех. забезпеч.

Вовк Леся Василівна

 

 

             Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (ФМІ ім. Г.В. Карпенка), заснований у 1951 pоці на базі діючих тоді у Львові установ АН Української РСР і АН СРСР. Наказом по Львівському філіалу АН УРСР встановлено дату початку роботи Інституту 1 червня 1951 року. Початково назва Інституту: "Інститут машинознавства та автоматики АН УРСР". У 1964 році – перейменований на Фізико-механічний інститут, а у 1980 році ФМІ присвоєно ім’я академі­ка Г. В. Карпенка на вшанування його за­слуг перед наукою та Інститутом й з нагоди 90-річчя від дня  народження вченого.

       Сьогодні ФМІ ім. Г.В. Карпенка відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізи­ко-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефект­ності матеріалів та технічної діагностики кон­струкцій і середовищ.

         Інститут структурно складається з 16-ти наукових відділів та двох науково-дослідних лабораторій. При ФМІ функціонують також створені інститутом госпрозрахункові підрозділи: ДПІЦ "Техноресурс", ДПІЦ "Львівантикор", ДМП "Газотермік". На сьогодні в інституті працює понад 350 співробітників, серед них 7 членів НАН України,  43 доктори та 102 кандидати наук.

        Актив­но залучаючи до співпраці про­від­них науковців львівських установ НАН України та інших відомств, Національного університету «Львівська політехніка» та Львівсь­кого Національного університету ім. Івана Франка. ФМІ ім. Г. В. Карпенка, відповідно до постанови Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України від 28 квітня 2015 р. (протокол №8), проводить наукові дослідження з таких пріоритетних напрямків:

 • фізичні основи та інформаційні технології технічної діагностики та дистанційного зондування;
 • фізико-хімічна механіка руйнування і міцності матеріалів: проблеми водневого впливу та корозії.   

        Організацію та виконання фундамен­таль­них та прикладних досліджень за основними науковими напря­мами здійснюють: З.Т. Назарчук, В.В. Панасюк, В.І. Похмурський, М.П. Сав­рук, І.М. Дмитрах, В.М. Федірко, В.В. Кошовий, Л.І. Муравсь­кий, В.В. Федоров, І.М. Яворський та інші. В інституті сформувалися наукові школи з механіки деформівного твердого тіла, фізико-хімічної механіки ма­те­ріалів, фізикометрії та інформаційних технологій.

     Вагомий внесок у заснування інституту та подальший його розвиток зробили: Г.М. Савін, Г.В. Карпенко, М.М. Шуми­ловсь­кий, К.Б. Карандєєв, М.Я. Леонов, Я.С. Під­стригач, В.М. Ми­хай­ловський, Г.Г. Мак­симович, О.М. Ро­манів, Ю.І. Бабей, Б.І. Блаж­кевич, Л.Я. Мізюк, О.Я. Ярема й низка інших відомих вчених.

    В інституті створено теорію адсорбційної та водневої втоми сталей, розви­нуто теорію граничної рівноваги деформівних тіл із дефектами типу тріщин, що заклало основи нового напрямку в механіці матеріалів, розвинуто новий науковий напрям – фізико-хімічну механіку руйнування та міцності матеріалів, опрацьовано нові методи локальної зміцнювальної термо­обробки зварних швів і поверхне­вого зміцнення деталей машин, створено нові прилади та системи для дослідження космічних об'єктів.

Суттєвого розвитку в інституті набули мате­ма­тична теорія дифракції хвиль, теорії сигналів і електричних кіл. Вченими ФМІ запропоновано нові методи обробки зображень, відбору і перетворення сигналів, підви­щен­ня їх завадостійкості при геофізичних та космічних дослід­женнях.

     Результати виконаних в інституті наукових досліджень опубліковано у понад трьохстах моно­графіях, серед яких, зокре­ма, 14-томна фундаментальна праця «Меха­ніка руйнування та міцність ма­теріалів».

З 2017 року розпочато випуск багатотомного посібника "Технічна діагностика матеріалів і конструкцій".

  Фахівці інституту зробили вагомий внесок у розв’язання велико­масш­таб­них науково-технічних  проблем, серед яких:

 • розробка та атестація високоміцних та корозійнотривких металічних матеріалів для суднобудівної та енергетичної промисловості;
 • розробка конструкцій і технологій виготовлення породо-руйнівного шарошкового інструменту для вугільної промисловості;
 • створення та організація виробництва комплексу апаратури для розвідки і оцінювання запасів корисних копалин;
 • атестація конструкційних матеріалів для космічної техніки, що контактує з водневовмісними середовищами;
 • розробка та виготовлення апаратури для керування космічними апаратами;
 • організація вітчизняного виробництва тепло- та корозійнозахищених труб для комунального господарства України;
 • розроблення ефективних неруйнівних методів і засобів для надійної експлуатації авіаційної техніки;
 • створення апаратури для діагностики стану підземних комунікацій та реалізація ін’єкційних технологій відновлення пошкоджених елементів будівельних конструкцій.

    Наукові та науково-технічні розробки інституту відзначено Державними преміями СРСР у галузі науки і техніки, Ради Міністрів СРСР, Державними преміями України у галузі науки і техніки, іменними преміями НАН.

    З 1965 р. інститут видає журнал “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, який став провідним періодичним виданням з проблем фізико-хімічної меха­ніки крихкого руй­нування, впливу робочих середовищ на міцність матеріалів, теорії і технологій про­ти­корозійного захисту тощо. Часопис перевидається англійською мовою видавницт­вом “Springer” під назвою “Materials Science”.

     Інститут видає міжвідомчий збірник наукових праць “Відбір та обробка інформації” – авторитетний друкований орган у галузі теорії взаємодії фі­зич­них полів з неоднорідними середовищами, інформаційних технологій та вимірювальних систем.

Інститут володіє декаметровим радіотелескопом, що вхо­дить до загальноакаде­мічної інтерферо­метричної системи УРАН, яка є національним надбанням України. 

Фізико-механічний інститут з 1992 р. є членом Європейсь­кого товариства з цілісності конструкцій (ESIS), а з 1993 р. – Міжнародного конгресу з руй­нування (ICF). Інститут входить також до Європейської коро­зій­ної федерації (EFC) і Міжнародного радіосоюзу (URSI).

Колектив інституту став науковою і кадровою базою заснування Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфра­структури, Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України, Інституту автоматики і електрометрії РАН у Ново­сибірську.

При ФМІ функціонує Українське товариство з механіки руйнування матеріалів (УТМР). Одне із головних завдань цього Товариства – організація міжнародних конференцій “Механіка руйнування матеріалів та міцність конструкцій”. Інститут разом з УТМР є організатором 8-ої Міжнародної конференції IСF, яка відбулася в 1993 році у Києві, а у 2014 році – вже 5-ї Міжнародної конференції "Механіка руйнування матеріалів та міцність конструкцій". Кожні два роки (з 1992 р.) інститут проводить міжнародні конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту.

Інститут є розробником передових технологій в галузі фізико-хімічної механіки руйнування та міцності матеріалів, корозії металів та їх протикорозійного захисту, неруйнівного контролю і діагностики властивостей матеріалів, середовищ і конструкцій.

Неруйнівний контроль та технічна діагностика матеріалів є одним з найбільш поширених сучасних підходів до запобігання руйнуванню конструкцій. Конкурентноздатні розробки ФМІ в цій галузі дають змогу проводити широкий спектр досліджень з визначення залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації.

Інститут веде розробку передових технологій, методів та засобів технічної діагностики елементів конструкцій промислових об’єктів тривалої експлуатації з використанням вихрострумової, ультразвукової, акусто-емісійної, магнітної та вібраційної дефек­то­скопії.

Фахівці інституту проводять контроль відповідального обладнання енергетичної, будівельної, нафто- та газотранспортної галузей промисловості з метою своєчасного запобігання їх виходу з ладу на основі власних унікальних методик, та спеціального обладнання. Науковці ФМІ використовують також спеціальне устаткування для проведення ремонтних та профілактичних робіт в особливо складних умовах.

Особливість методик та технологій полягає у врахуванні впливу на міцність та довговічність елементів конструкцій  реальних умов їх експлуатації (агресивних і небезпечних середовищ, високих та низьких тисків, температур, дії за цих умов водню, сірководню, рідких металів тощо) для прогнозування роботоздатності  та ресурсу експлуатації конструкцій. 

Розроблені в інституті технології та обладнання дають змогу відновити дороговартісне устаткування за допомогою електро­дугового напилення, а також продовжити термін експлуатації шляхом нанесення корозійнотривких та зносостійких титанових, оксидокерамічних, нанокристалічних покривів. Розробки ведуться для різних класів матеріалів. Інститут пропонує також сучасні технологічні схеми захисту поверхонь від корозії з використанням спеціально розроблених лако-фарбових покриттів з попереднім гідроабразивним очищенням поверхні.

    У ФМІ розробляються унікальні ін’єкційнї технології  заліковування дефектів типу тріщин у бетонних, залізобетонних та цегляних конструкціях із застосуванням текучих поліуретанових композицій з метою оперативного відновлення їх несучої здатності. В рамках відповідних інноваційних проектів в інституті розроблено та виготовлено пересувні діагностично-відновлю­вальні лабораторії, що можуть бути ефективно використані у складних умовах реновації міських підземних інженерних споруд, пам’яток ар­хітек­тури, мостів, дамб тощо.

Інститут широко співпрацює з відомими українськими та зарубіжними під­приємствами, бере участь у виконанні великомасштабних техноло­гічних проектів і цільових програм.

В галузі літакобудування ведеться активна співпраця з українським АНТК "Антонов", зокрема, в рамках розробки і впровадження у виробництво нових методів оцінювання довго­вічності силових елемен­тів конструкцій літаків серії "АН". Крім того, на протязі останніх восьми років в АНТК "Антонов" та підприємст­вах, що експлуатують авіа­­ційну тех­ніку, успішно викорис­товуються та внесені до технічного регламенту об­слу­го­ву­ван­ня вихро­стру­мо­ві дефектоскопи, розробле­ні у ФМІ НАН України.

Інститут веде постій­ну співпрацю з під­при­ємствами НАК "Наф­то­газ України", рядом українсь­ких ТЕС та АЕС, у рамках якої виконує експертну оцін­ку зали­шкового ре­сур­су експлуа­та­ції, мо­ніторинг та захо­ди з відновлення відпо­відальних вузлів та дета­лей – трубопроводів, вентилів, роторів, систем охолодження тощо.

Органічне поєднання фундаментальних та прикладних досліджень у галузі матеріалознавства, механіки руйнування та міцності матеріалів і конструкцій, корозії та технічної діагностики на базі широкого використання інформаційних технологій забезпечує інститутові передові позиції у вітчизняній та світовій науці у цій проблематиці.

   На базі Фізико-механічного інституту функціонують наукові школи з проблем:

 • Механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій;
 • Теорії та методів неруйнівного контролю властивостей матеріалів і діагностика стану елементів конструкцій;
 • Корозії та захисту металів від корозії;
 • Інженерії формування властивостей поверхні конструкційних матеріалів.

       Ці школи реалізують свою діяльність через наукові семінари, які очолюють відповідно: академіки НАН України З.Т. Назарчук, В.В. Панасюк, члени-кореспонденти НАН України В.Р. Скальський, В.І. Похмурський, І.М. Дмитрах, В.М. Федірко, а також доктори наук О.П. Осташ і Г.М. Никифорчин.

       В інституті функціонує створений з ініціативи Ради молодих науковців та спеціалістів ФМІ науково-навчальний семінар молодих спеціалістів: „Наукові школи ФМІ – естафета поколінь” (керівники: д.х.н. І. Ю. Завалій, д.т.н. О.І. Яськів, к.т.н. А. Т. Синявський).

      Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України є головною установою в Україні з наукової проблеми “Фізико-хімічна механіка матеріалів” та науково-технічної проблеми “Корозія і протикорозійний захист металів”. З цих проблем діють наукові ради, які здійснюють координацію наукової діяльності у відповідних галузях досліджень.

    Інститут залучений до роботи у Науково-навчальному центрі з правами відділення цільової підготовки Національного університету "Львівська політехніка" та Західного наукового центру НАН України і МОН України, який створено на виконання спільних постанови Президії НАН України №302 та рішення Колегії МОН України № 14/1-13 від 22.11.2006 р. "Про поглиблення інтеграції освіти і науки в сучасних умовах" .

     Метою діяльності такого центру є організація цільової підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України, вищих навчальних закладів та науково-виробничих об'єднань для забезпечення кадрового супроводу розробок НАН України та Національного університету "Львівська політехніка", а також проведення спільних наукових досліджень.

     Інститут здійснює міжнародну науково-технічну співпрацю в рамках двосторонніх міжнародних угод в галузі науки, а також виконував роботи за проектами УНТЦ, INTAS, Royal Society Collaborative Grant, грант NATO (Collaborative Linkage Grant), Міжнародний грант Українсько-корейського центру, грант ICDD (Міжнародного Центру дифракційних баз даних) (в середньому 10 проектів щорічно).

На замовлення Європейського Офісу Аерокосмічних Досліджень і Розробок  виконано партнерський проект УНТЦ „Вплив хроматвмісних та безхроматних органічних покриттів на корозійну втому алюмінієвого сплаву” (В.І.Похмурський, І.М.Зінь), у результаті виконання якого було обгрунтовано можливість і доцільність заміни токсичних хроматних інгібіторів в полімерних покриттях синергічними композиціями іонообмінних інгібувальних пігментів.

   За підтримки Міністерства освіти та науки України разом з Інститутом прецизійної механіки (Варшава, Польща) виконано українсько-польський науково-дослідний проект „Синергічні системи покриттів як альтернатива хроматуванню та хроматвмісним пігментам. Розробка, випробування та застосування”.

     Інститут активно реалізує положення угоди про науково-технічну співпрацю між ФМІ НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України та Хемніцьким технічним університетом (Німеччина), в рамках якої проводяться дослідження щодо будови і властивостей газотермічних покриттів з використанням порошкових дротів, відбувається обмін досвідом в галузі інженерії поверхні. (В.І. Похмурський, М.М.Студент).

   На замовлення Техаського Інституту Науки (США) протягом 2011-2012 років виконувався дослідницький проект „Вивчення проблеми корозійного руйнування алюмінієвої опори для глибоководних робіт” (В.І. Похмурський, І.М.Зінь). Дослідженнями встановлено причини корозійного руйнування технологічних металоконструкцій для глибоководних бурових робіт, виготовлених з алюмінієвого сплаву. Розроблено рекомендації для  підвищення їх терміну експлуатації у морській воді.

     Налагоджено тісне науково-технічне співробітництво з Інститутом фізичної хімії Польської академії наук (Варшава, Польща), який виступило контрагентом міжнародного контракту №345 “Дослідження впливу експлуатаційної деградації сталей магістральних трубопроводів на їх властивості у об’ємі” з організацією “Венеційські Технології” (Італія); Об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії (Інститут енергії, Петтен (Нідерланди).

    З цими організаціями налагоджено тривале співробітництво, яке має перспективи розширення, як з точки зору укладання міжнародних контрактів, так і виконання проектів Європейської Комісії.

     Підготовлений, поданий і прийнятий для проходження конкурсу в рамках Програми добросусідства Польша–Україна–Білорусь INTERREG IIIA/TACIS CBC проект “Створення транскордонної мережі моніторингу ґрунтових екосистем на території української частини Міжнародного біосферного резервату (МБР) “Західне Полісся“, в якому, крім ФМІ, як партнери приймають участь Інститут агрофізики ім. Б. Добжанскего Польської академії наук в Любліні (Польша) та Шацький національний природний парк (Україна).

   В результаті співпраці з Корейським інститутом матеріалознавства було розроблено основи технологій поверхневого зміцнення промислових титанових сплавів у контрольованих кисеньвмісних і вакуумних середовищах, які дозволяють регульовано змінювати структурно-фазовий стан поверхневих шарів і забезпечують високий рівень зносо- і корозійної тривкості та широке декоративне застосування виробів.

    Інститут здійснював також окремі дослідницькі та експериментальні роботи у співпраці з такими зарубіжними науковими центрами: Об’єднаний Центр Європейського Союзу (м. Петтен, Нідерланди); Варшавська Політехніка (м. Варшава, Польща); Інститут дослідження матеріалів (м. Геєстахт, Німеччина); Шеффілдський Халлам Університет (Великобританія).

З зазначеними організаціями налагоджено тривале співробітництво, яке має перспективи розширення, як з точки зору укладання міжнародних контрактів, так і виконання проектів Європейської Комісії.

     Інститут виступає організатором низки міжнародних конференцій та симпозіумів, зокрема:

За ініціативи Фізико-механічного інституту було підписано рамкову угоду про співпрацю між Національною академією наук України та Європейським товариством цілісності конструкцій (ESIS). Як додаток до цієї угоди увійшла Програма з наукової та технічної співпраці на 2010-2014 роки.

Коштом фінансової підтримки INTAS ФМІ виступив співорганізатором  Європейської літньої школи з втоми і руйнування (The First European Summer School of Fatigue and Fracture (ESSFF1) Польско-українсько-німецької літньої школи з механіки руйнування (The Ninth Polish-Ukrainian-German Summer School of Fracture Mechanics (SSFM9).

    Фізико-механічним інститутом ім. Г. В. Кар­пен­ка НАН України разом з Українською асоціацією корозіоністів проведено низку Міжнародних конференцій-виставок з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів «КОРОЗІЯ». Сумарно на конференціях розглянуто понад 550 секційних і стендових доповідей науковців і виробничників з України, а також з Великобританії, Індії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Туреччини, Японії, країн СНД та інших. Ці конференції, єдині в Україні з цієї галузі науки, сприяють ознайомленню науковців і виробничників з новими досягненнями в галузі протикорозійного захисту.

    Аналіз представлених доповідей був використаний для підготовки аналітичної записки про стан протикорозійного захисту металофонду України для Президії НАН  та РНБО України. Аналітична записка була розглянута на засіданні Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при РНБО України. Комісія відзначила виняткову важливість проблеми захисту металоконструкцій від корозії та рекомендувала Кабінетові Міністрів разом з Національною академією наук України розробити та затвердити державну цільову програму ресурсозбереження та захисту від корозії конструкційних матеріалів у базових галузях промисловості України на період до 2015 року.

    Понад 20 співробітників інституту є членами міжнародних організацій та комітетів, цілий ряд з них входять до їх керівних органів:

 • академік НАН України В.В. Панасюк є директором виконавчої ради ICF, з 1997 – член міжнародної редколегії журналу “Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures”, член Ради ESIS;
 • Проф. Г. М. Никифорчин – голова підкомітету з водневої деградації матеріалів ТК 10 ESIS.
 • Чл.-кор НАН України В. І. Похмурський – член міжнародної ради корозіоністів (ICC), міжнародного товариства електрохіміків (ISF), Європейської корозійної федерації (EFC).

    Протягом останніх років Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України успішно виконує поставлені завдання, передбачені цільовими програмами наукових досліджень, зобов’язання за господарчими договорами і контрактами, грантами, угодами про науково-технічне співробітництво. В результаті його діяльності одержано ряд нових важливих наукових результатів, здійснювалися впровадження розробок у вітчизняній промисловості та за кордоном.

Слід відзначити вагомі досягнення інституту у розвитку фундаментальних і
прикладних  досліджень з профілюючих в інституті наукових напрямів, а також у видавничій діяльності. Зокрема, підготовці та виданні актуальних наукових   праць, регулярному випуску міжнародного журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів" та міжвідомчого збірника наукових праць "Відбір і обробка інформації", у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

       У інституті значна увага приділяється розвитку експериментальної бази, зокрема:

 • функціонуванню радіоінтерферометра УРАН-3, який є національним надбанням України;
 • розвитку досліджень в галузі екологічного моніторингу Шацького  Національного природного парку в рамках діяльності Шацької міжвідомчої науково-дослідної лабораторії, яка створена згідно з постановами Бюро ВФТПМ та Бюро Президії НАН України;
 • створено центр колективного користування науковими приладами „Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу”, придбаними за кошти НАН України.

     За результатами багаторічних спільних наукових досліджень українських, білоруських та польських вчених створено міжнародний транскордонний біосферний заповідник ЮНЕСКО «Західне Полісся». Відповідна міжурядова білорусько-польсько-українська угода стосовно створення і забезпечення функціонування цього заповідника була підписана 28 жовтня 2011 року міністрами навколишнього середовища трьох країн.

     Функціонування транскордонного біосферного заповідника ЮНЕСКО «Західне Полісся» сприятиме вирішенню проблеми збереження унікальних природних комплексів Полісся та забезпечення сталого розвитку регіону. В перспективі вчені трьох країн на прикладі створеного транскордонного біосферного заповідника ЮНЕСКО «Західне Полісся» планують проведення різнопланових наукових досліджень щодо оцінки впливу зміни клімату на структуру біологічного та ландшафтного різноманіття в Поліському регіоні.

      Окрім того важливою складовою праці науковців інституту є практика впровадження прикладних наукових розробок в промислову експлуатацію через успішну реалізацію цільових інноваційних проектів, а також через госпрозрахункові структури інституту.

      Наукові та прикладні результати співробітників інституту були відзначені низкою нагород та відзнак різного рівня, зокрема:

 • Директора, акад. НАН України З. Т. Назарчука нагороджено орденами “За заслуги” III ступеня (2008 р.) та ІІ ступеня (2012 р.);
 • Заступника директора, член-кориспондента НАНУ, д.т.н., професора В.Р. Скальського нагороджено відзнакою Президії НАН України «За наукові досягнення» (2014р.);
 • Заступника директора, д.т.н., ст.н.с. О.І. Яськіва  та д.т.н, провідного наукового співробітника І.М. Погрелюк нагороджено премією імені Георгія Володимировича Карпенка за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства (2014р.);
 • Заступника директора к.т.н. В.А. Черватюка відзначено Премією академії будівництва ім. ак. М.С. Буднікова за 2013 рік;
 • Завідувач відділом Л.І. Муравський отримав почесне звання сеньйора Міжнародного товариства інженерів-оптиків (2014 SPIE Senior Member) за досягнення в оптичній метрології та оптико-цифровій обробці зображень;
 • Завідувача відділом, д.т.н. професора О. П. Осташа нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013р.);
 • Завідувача відділом, д.т.н. професора Г. М. Никифорчина нагороджено відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2013р);
 • Почесне звання  Академік Міжнародної Академії неруйнівного контролю присвоєно ст.н.с. В.М. Учаніну;
 • Провідного наукового співробітника д.т.н. І. Ю. Завалія удостоєно премії Львівської обласної адміністрації та Львівської обласної ради для заслужених вчених;
 • Державну премію України в галузі науки і техніки присуджено д.х.н. І. Ю. Завалію (2008 р.) та чл.-кор. НАНУ, д.т.н. І.М. Дмитраху (2012 р.), та д.т.н. В.Р. Скальському (2012 р.);
 • Премією ім. Є.П. Патона Президії НАН України нагороджено акад. НАН України З.Т. Назарчука та проф. В.Р. Скальського (2011 р.);
 • Звання «Винахідник року Національної академії наук України» отримали ст.н.с., к.т.н. В. М. Учанін (2009 р.), д.т.н., проф. В.Р. Скальський (2011 р.) та ст.н.с., д.т.н. І. М. Погрелюк (2012 р.).
 • Премію президента України для молодих учених отримала к.ф.-м.н. І.Я. Долінська (2015 рік).
 • Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав член-кор. НАН України В.М. Федірко (2016 рік).
 • Відзнакою НАН України «За професійні здобутки» нагороджено д.т.н. Р. М. Джалу.

 • Премію НАН України імені Георгія Володимировича Карпенка за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства відзначено чл.-кор. НАН України О. Є. Андрейківа (2016 рік).

 • Премію НАН України ім. О.І. Лейпунського за роботи в галузі ядерної енергетики присуджено акад. НАН України З.Т. Назарчуку, чл.-кор. НАН України В.Р. Скальському (2016 рік).

 • Указом Президента України №458/2017 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року» за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за роботу "Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання" присуджено премію Президента України для молодих вчених у 2017 р. наступним співробітникам інституту:

  –  ДОРОШУ Мар'яну Івановичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові;

  – ЛИСЕЧКУ Віктору Олеговичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові;

  –  ЧЕПІЛЬ Ользі Ярославівні – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові.

          Протягом 2012-2017 рр. РМНС інституту проведено три конференції: XXІІІ,  XXІV та XXV відкриті науково-технічні конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України –  КМН – 2013, КМН – 2015 та КМН – 2017, відповідно.

        Діючий склад РМНС (протокол засідання РМНС інституту від 01.12.2016 р. №12): голова – к.т.н. Людмила Франкевич, заступники голови - к.ф.-м.н. Віктор Лисечко, к.т.н. Роман Проскурняк, секретар - Наталія Мельник, члени: к.т.н. Вікторія Подгурська, к.т.н. Ярослав Хабурський, Оксана Кулик, Оксана Дзерин, Юрій Канюк, Христина Швачко, Богдан Дацко, Іван Кухар.

       Голова Ради молодих вчених входить до складу Вченої ради інституту та до Ради молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.

      Інститут щорічно бере участь у Міжнародних виставках де презентує готові до впровадження власні розробки. На регіональному рівні  ФМІ ім. Г.В. Карпенка був переможцем переміг у загальноміському конкурсі «Обличчя міста-2009» в номінації «Львів інноваційний», який проводився Львівською міською радою та Львівською торгово-промисловою палатою.

     На сьогодні  29 молодих учених інситуту отримують іменні стипендії та премії, а також ґранти для проведення науково-дослідних робіт, зокрема, 5 – стипендію Прези­дента України, 14 – стипендію НАН України, 7 – іменні премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради, виконуються 3 науково-дослідні роботи за грантами для молодих учених НАН України.

 

Powered by CuteNews